I fredags fattade Västra Götalandsregionens kulturnämnd beslut om medel till drygt sextio nya utvecklingsprojekt. Höstens medel fördelas jämnare till de olika delarna av regionen än tidigare och nu kanske resultaten av arbetet för ett levande kulturliv i hela Västra Götaland börjar visa sig.

Projektmedlen är en av kulturnämndens mer omfattande stödformer till det fria kulturlivet. Totalt finns en budget på 15,5 miljoner kronor som fördelas vid två olika tillfällen varje år. I fredags fattades det andra och sista beslutet för 2011 då sammanlagt 9,5 miljoner fördelades på drygt sextio olika projekt.

 Stor ökning i Sjuhärad och Skaraborg
De senaste åren har kulturnämnden arbetat målinriktat för att fördelningen av projektmedlen bättre ska spegla och relatera till befolkningens fördelning i Västra Götaland. Nu börjar kanske resultaten visa sig. Skaraborg har till exempel fördubblat sin procentandel jämfört med samma beslutsomgång 2010 och Sjuhärad har ökat med 33 procent. Förutom en jämn geografisk fördelning strävar nämnden också efter att få in nya aktörer som söker. I höstens omgång går 19 procent till sökanden som aldrig tidigare fått stöd från Västra Götalandsregionens kulturnämnd.

Fler kulturprojekt vill ta ansvar för de sociala frågorna
Kulturens roll för ett hållbart socialt samhälle syns i höstens projektomgång. Kulturprojekt som syftar till att motverka rasism, sexism och trafficking finns bland de beviljade medlen. Att skapa förutsättningar för kreativ utveckling för barn och unga som inte tillhör de socioekonomiskt gynnade grupperna är andra angelägna inriktningar. Men den konstnärliga utvecklingen är fortsatt mycket viktig. Precis som tidigare projektbeslut driver merparten av dem som fick medel i fredags en utveckling mot konstnärlig förnyelse, inte sällan i gränslandet mellan olika konstuttryck.

Dokument med alla beviljade och avslagna projekt finns att ladda ner som relaterat dokument nedan.

Beslutet om projektmedel fattades på kulturnämndens sammanträde 16 december 2011. Snabbprotokoll med information om övroga ärenden och beslut finns som dokument.
Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik.


Kontakt


Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Patrik Rosell

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se