Lust och fägring, mat och vederkvickelse genom trädgård är temat för årsboken från Bohusläns museum. Trädgård är också ett uppskattat tema som Bohusläns hembygdsförbund arbetat med under ett par års tid. I årsboken har vi tagit fasta på intresset och presenterar en inspirerande mix av kunskap och tips.

Bohusläns museums årsbok innehåller flera perspektiv på temat trädgård – från vikten av biologisk mångfald till kreativitet, konst och kontemplation. Nedan följer en presentation av ett axplock av de ämnen som belyses närmare i boken:

När storstadsmänniskan Hannu Sarenström var 30 år upptäckte han att det var på Kinnekulle som livet smakade som bäst. Här skapade han sin trädgård och ett kreativt och meningsfyllt liv.

Paradis är ett persiskt ord som betyder inhägnad park eller trädgård. Konstvetaren Birgitta Åhlund skriver initierat om lustgården i konsten med exempel alltifrån renässansen till dagens samtidskonst.

Berit Thorburn på Morlanda säteri har följt spåren av tidigare trädgårdsmästare och gjort en djupgrävning i säteriets historiska planteringar. Resultatet har blivit ett populärt besöksmål.

Granne med Morlanda ligger Marieberg där konstnären Wilhelm von Wright och hans hustru Maria skapade sitt hem och trädgård. Marie Johansson och Rosa Backman ger utifrån nära historiska källor en bild av livet på Marieberg och dessutom berättelsen om fjädernejlikan ”Marieberg” som uppmärksammats genom Programmet för odlad mångfald.

Vi får också stifta bekantskap med två fina gamla trädgårdar i Kungälv. Verna Rydén och Conny Andersson berättar om häradshövding Bäärnhielms trädgård och Peter Andreasson, före detta stadsträdgårdsmästare, om prosten Bergfelts trädgård.

Vad man hittar för trädgårdsväxter kring gamla torpställen får vi veta av botanist Eva Falk som följt torpinventeringar i Bro och Brastad socknar och kan vittna om trädgårdarnas överlevare.

Inger Olausson är hortonom och trädgårdshistoriker som våren 2014 disputerade med avhandlingen ”En blomstrande marknad” - om handelsträdgårdar i Sverige. I årsboken berättar hon om kommersiell odling i vårt område.

När tillvaron blir för mycket och stressig kan en trädgård vara hjälpen mot ångest och depression. Västra Götalandsregionen bedriver i anslutning till Botaniska trädgården i Göteborg, grön rehabilitering. Verksamhetsledare Eva-Lena Larsson berättar om det läkande och stärkande arbetet.

Välbefinnande och hälsa tar också Mona Erneborn och Annika Nicander fasta på i Sinnenas trädgård på Marstrand.

Sveriges Hembygdsförbund har markerat vikten av inkluderande kulturarv och kulturell mångfald. Sara Roland från Hushållningssällskapet beskriver hur trädgård kan användas som ett hjälpmedel till integration och om hur kulturarvet kan användas som resurs.

Biolog Jan Uddén ger råd om hur man får en levande trädgård med både flora och fauna och om trädgårdens potential som berikare av biologisk mångfald.

Agronom Helena von Bothmer vid Kosters trädgårdar producerar mat för sammanhang och mening genom permakultur. Här praktiseras resurshushållning och den ekologiska principen: stor mångfald = liten sårbarhet.

Detta visar framåt mot nästa årsbok Bohuslän 2015 som kommer att ha mat som tema.

Boksläpp på lördag 22 november

Hannu Sarenström som skrivit en av artiklarna i boken inviger på lördag årets stora slöjdutställning Midvinterfest – som har trädgården som tema. I utställningen ställer 70 slöjdare från Västra Götaland ut sina verk, till beskådan och försäljning. I samband med invigningen av utställningen släpps årsboken och Hannu Sarenström finns på plats för signering.

För frågor, mer information och recensionsexemplar:

Viveka Overland
Bohusläns museums förlag
Tfn: 0522-656522
Mobil: 0705-349775
E-post: viveka.overland@vgregion.se

Kontakt


Ida Northfell

Kommunikationschef

ida.northfell@vgregion.se

070-842 15 38

Anna Härdig

Kommunikatör

anna.hardig@vgregion.se

072-213 03 69

Zara Tellander

Kommunikatör

zara.tellander@vgregion.se

070-021 18 23

Marina Andersson

Kommunikatör

marina.ev.andersson@vgregion

070-085 29 00

Malin Strandlund

Kommunikatör

malin.strandlund@vgregion.se

072-175 53 35

Camilla Lindberg

Kommunikatör

camilla.p.lindberg@vgregion.se

072 038 74 45