Fotograf/Källa: Ylva Bjelle

Varför når inte kunskap om effektiv undervisning för elever med läs- och skrivsvårigheter ut till lärarna? Det var en av frågorna som diskuterades under hearingen om dyslexi som hölls den 23 maj 2017. Prins Carl Philip höll det inledande talet och satt sen i publiken och lyssnade till föreläsning och panelsamtal. Andra frågor som diskuterades var att det saknas en nationell utbildningsplan för lärarutbildningarna, att osäkerheten bland lärare och elever är stor om vilket stöd eleverna har rätt till, och hur vi kan få hela styrkedjan från Skolverket till lärare att fungera.

Föreläste gjorde professor Maria Westling Allodi från Stockholms universitet och Gertrud Ek från Helsingborgs kommun.
I panelen deltog: Julia Lindh, förbundsordförande för Sveriges elevråd (SVEA), Greger Bååth, generaldirektör för Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Gustav Fridolin, utbildningsminister, Per-Arne Andersson från Sveriges kommuner och landsting, Anna Blom från Skolinspektionen, Matz Nilsson från Skolledarna och Paula Caleca Costa Hallberg, Skolverket.

Prins Carl Philips invigningstal hittar ni på hovets hemsida.
Inom kort hittar ni även en film med talet på Dyslexiförbundets hemsida https://dyslexi.org

Hearingen arrangerades av Dyslexiförbundet, Svenska Dyslexiföreningen, Specialpedagogiska Skolmyndigheten, Svenska Dyslexistiftelsen och Föräldraföreningen för Dyslektiska barn.

Foton Ylva Bjelle. Bildtexter:

Gruppfoto:
Under hearingens paus togs ett gruppfoto med arrangör och hedersgäster.
Övre raden från vänster Fredric Helgesson, FDB, Gustav Fridolin, utbildningsminister, Bengt-Erik Johansson, Dyslexiförbundet, H.K.H. Prins Carl Philip, Dyslexiförbundets beskyddare, Päivi Lindberg, SPSM, Greger Bååth, SPSM, Åsa Karle, SPSM, Marianne Bernadotte, Marianne Bernadottes forskningsstiftelse, Siv Fischbein, Svenska Dyslexistiftelsen, Christina Hellman, Svenska Dyslexiföreningen.

Julia Lindh, SVEA:
"Det är bra att satsa på Elevhälsan, lärarnas kompetens och lärverktyg. Elevhälsan är en viktig pusselbit för att få i hop delarna", säger Julia Lindh, förbundsordförande Sveriges elevråd (SVEA).

Gustav Fridolin och Fredrik Helgesson:
Fredrik Helgesson (till höger), ordförande för Föräldraföreningen för dyslektiska barn (FDB), säger att skolan måste börja med de enkla lösningarna: Muntliga prova och möjlighet att få lyssna till alla texter. Här tillsammans med utbildningsminister Gustav Fridolin.

Christina Hellman, prins Carl Philip och Bengt-Erik Johansson:
I samband med hearingen fick prins Carl Philip och övriga åhörare möjlighet att prata om konstruktiva lösningar för att förbättra skolan för elever med läs- och skrivsvårigheter. Här sitter prins Carl Philip tillsammans med Christina Hellman, ordförande för Svenska Dyslexiföreningen och Bengt-Erik Johansson, ordförande Dyslexiförbundet.

Utbildningsminister Gustav Fridolin
Utbildningsminister Gustav Fridolin hoppas att satsningen på läsa-skriva-räkna-garantin och specialpedagogisk kompetens hos lärarna ska göra att elever med dyslexi får hjälp tidigare. Sverige sticker i dag ut, menar han, i och med att elever med dyslexi upptäcks först under de senare åren i högstadiet.
Dyslexiförbundet är ett förbund som samlar personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, personer med matematiksvårigheter/dyskalkyli, deras anhöriga, föräldrar och andra intresserade. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet och utgår från den enskilda personens behov. Förbundet har nära 8.000 medlemmar organiserade i cirka 50 föreningar runt om i landet.


Kontakt


Bengt-Erik Johansson

förbundsordförande

bengt-erik.johansson@dyslexi.org

070-238 63 20

Ester Hedberg

pressansvarig

ester.hedberg@dyslexi.org

070-867 29 12

Helena Borges

Projektledare

helena.borges@dyslexi.org

0706727780