12 oktober samlas ett trettiotal fastighetschefer och energiingenjörer på Mönsterås bibliotek för att lära sig om Energilyftet – en kunskapshöjande webbutbildning inom lågenergibyggande, framtagen av Energimyndigheten. Dagen avslutas med ett besök på den klimatsmarta förskolan Galaxen, byggd med passivhusteknik.

12 oktober arrangerar Energikontor Sydost och Energimyndigheten ett informationsseminarium om Energilyftet, en kunskapshöjande webbutbildning i lågenergibyggande, riktad till arkitekter, drifttekniker, ingenjörer m.fl Intresset för seminariet har visat sig vara stort. Över trettio personer samlas på Mönsterås bibliotek för att ta del av seminariet.

”Mönsterås är ett bra exempel på en kommun som satsar på lågenergibyggandet. Här finns flera goda exempel, tex biblioteket och förskolan Galaxen.”, säger Lena Eckerberg, utvecklingschef på Energikontor Sydost.

År 2021 ska samtliga nya byggnader i Sverige vara lågenergibyggnader. För att möta dessa krav behövs ökad kompetens inom lågenergibyggande, varför Energimyndigheten satsar på utbildning i ämnet.

Under hösten och vintern 2017 - 2018 bjuder dessutom Energikontor Sydost in till några studieresor där intressenter får se olika lösningar för att följa upp energianvändningen i byggnader.

Vi kommer att åka till Bretagne i Frankrike där vi bland annat ska titta på hur man jobbar med att följa upp och optimera energianvändningen i några städer. ”, säger Lena Eckerberg. ”Att mäta är att veta och med god uppföljning är det lättare att fatta välgrundade beslut för investeringar.”

Tid: 12 oktober, kl 09.15

Plats: Sal Skogsdungen, Mönsterås Bibliotek, Norra Tingsgatan 5

Studiebesök på Förskolan Galaxen inleds kl 13.00

För mer information, kontakta

Lena Eckerberg

tel:0734-40 82 75, epost: lena.eckerberg@energikontorsydost.se
Energikontor Sydost arbetar med förnybar energi och energieffektivisering för en minskad klimatpåverkan och hållbar regional utveckling. Arbetet utförs i nära samverkan med privata och offentliga aktörer i sydöstra Sverige, samt myndigheter och europeiska partners.


Kontakt


Johanna Wallin

Kommunikatör

johanna.wallin@energikontorsydost.se

0709-21 60 56