Omslag Verbums handböcker

Verksamhetsnära, konkret och användbart. De tre orden har varit vägledande när Verbum arbetat fram en serie handböcker inom området organisation och ledarskap. Målet är att bidra till ett kunskapslyft för både individer, grupper och verksamheter i Svenska kyrkan.

Längtan efter konkretion och behovet av praktiska verktyg är ett återkommande tema i samtal vi för med församlingar och stift. Det i kombination med innehåll som har en tydlig koppling till Svenska kyrkans verksamhet, har varit grunden till den nya handbokserien säger Martina Croner, affärsområdeschef på Verbum.

Först ut i serien är två handböcker som berör området säkerhet. Handbok för trygga och säkra verksamheter erbjuder arbetslag stöd i det förebyggande arbetet med att göra risk- och sårbarhetsanalyser för den egna verksamheten, medan Handbok för säkra byggnader handlar om att skydda kyrkobyggnader från stöld, brand, skadegörelse med mera.

Vi hoppas att handböckerna ska spela rollen av en utbildningsinsats där hela arbetslaget kan höja sin medvetenhet och kunskap om de här frågorna. Checklistor och planer blir lätt verkningslösa om de inte förankras och kommuniceras. Den mänskliga faktorn kan inte nog understrykas här menar Martina Croner.

Ytterligare två handböcker, en som vänder sig till arbetsledare i Svenska kyrkan och en som erbjuder en strategiskt sammanhållen modell för att arbeta med verksamhetsutveckling har lanserats - respektive kommer inom kort. I båda fallen tar böckerna avstamp i Svenska kyrkans organisation, uppdrag och sammanhang.

Samtidigt som det finns oändligt mycket skrivet inom organisation- och ledarskapsområdet, saknas det ofta perspektiv och tankegångar anpassade för Svenska kyrkans verksamhet. Och just därför tror vi att de här böckerna behövs, avslutar Martina.

Tre av handböckerna är nyligen lanserade och Handbok för verksamhetsutveckling kommer inom kort. För mer information om handböckerna se verbum.se/handbocker 

Verbum skapar, distribuerar och marknadsför produkter och tjänster i tryckta och digitala kanaler mot den kyrkliga marknaden. Genom gediget kunnande om församlingarnas behov levererar vi relevant och värdeskapande innehåll. Vår målsättning är att hjälpa församlingarna att stärka sina verksamheter och nå sina mål.
Kontakt


Sofie Kalodimos

Projektledare Frälsarkransen

sofie.kalodimos@verbum.se

0766 77 76 14

Åsa Svedin

Marknadsansvarig

asa.svedin@verbum.se

070 193 82 28