Välkommen till ett presseminarium där Naturvårdsverket beskriver nuläget och vägen framåt i klimatomställningen. Vi tar upp ett antal aktuella frågor och försöker samtidigt förklara hur de olika delarna hänger ihop.

Ur programmet:

  • Climate Action Summit i New York – vad handlar detta om och vilken är Sveriges roll?
  • Klimatmålen – var befinner vi oss idag och vad behöver ske i framtiden
  • Sveriges utsläpp i ett internationellt perspektiv
  • Styrmedel och åtgärder: Klimatklivet, utsläppshandelssystemet, m.m.

Medverkande

Stefan Nyström, chef Klimatavdelningen

Roger Sedin, chef Luftenheten, tidigare biträdande chefsförhandlare FNs klimatförhandlingar

Anna-Karin Nyström, chef Klimatmålsenheten

Fredrik Hannerz, chef Utsläppshandelsenheten

Carl Mikael Strauss, chef Klimatklivsenheten

Daniel Engström Stenson, handläggare Klimatstyrmedelsenheten

Tid och plats

Tisdagen den 17 september, kl. 11 – 13 hos Naturvårdsverket på Virkesvägen 2, Stockholm

Anmälan

Föranmälan krävs. Anmäl deltagande till anneli.nivren@naturvardsverket.se senast fredagen den 13 september. Vi bjuder på enklare förtäring. Meddela gärna eventuella allergier eller specifika önskemål i samband med anmälan.

För ytterligare information, kontakta:

Anneli Nivrén, presschef, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se

Johan Krüger, kommunikatör, 010-698 11 87, 072-943 29 58, johan.kruger@naturvardsverket.se

Naturvårdsverket driver och samordnar arbetet för en god livsmiljö tillsammans med andra. Vi bygger vårt arbete på kunskap och visar på möjligheter för en hållbar utveckling. Vi är en miljömyndighet som arbetar på uppdrag av regeringen. Vi är cirka 600 medarbetare på våra kontor i Stockholm och i Östersund.Naturvårdsverket är en myndighet som arbetar på uppdrag av regeringen. Vi har en drivande roll i miljöarbetet. Vårt uppdrag är att rikta kraften i samhället – myndigheter, organisationer, kommuner och näringsliv – för att nå miljömålen i Sverige, EU och internationellt. Vi är pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken. Totalt är vi cirka 500 anställda på våra kontor i Stockholm och i Östersund.


Kontakt


Anneli Nivrén

Presschef

anneli.nivren@naturvardsverket.se

010-698 13 00

070-206 37 27

Berit Oscarsson

Kommunikationschef

berit.oscarsson@naturvardsverket.se

010-698 13 61

076-115 15 25

Björn Risinger

Generaldirektör

bjorn.risinger@naturvardsverket.se

010-698 13 53

070-840 41 63