Genom en effektivare mätning och styrning kan energianvändningen i fastigheter minskas med minst 10 procent. Energikontor Sydost har tagit med deltagare till en konferens i Portugal där nio organisationer samlat ihop experter och lokala aktörer för att utbyta erfarenheter om hur man kan införa och dra nytta av energiuppföljning i fastigheter. Huvudmålet är att minska energianvändningen och därmed reducera koldioxidutsläppen.

Kristian Olsér, tidigare fastighetschef på RonnebyHus, numera verksam på NKT, delade med sig om sina erfarenheter från RonnebyHus som en av de inbjudna talarna.

- Det som är så intressant med ett internationellt utbyte att vi får höra hur andra jobbar med energifrågan, säger Kristian. Vi i Sverige ligger långt fram på många områden, men inte alla. Här finns det saker vi kan dra lärdom av.

Mikael Pettersson, fastighetschef på Östra Smålands kommunalförbund i Hultsfred deltog som åhörare på de mycket intensiva dagarna.

- Man måste vänta och vrida på gamla sanningar, tycker Mikael, det finns ju flera sätt att lösa utmaningar. Genom ett sånt här utbyte får man andra perspektiv som kan inspirera till att göra på ett annat sätt när man kommer hem.

Mikael menar att det viktiga är att fortsätta på hemmaplan med att övertyga alla från, medborgare till kommunal ledning, att det här är ett viktigt område som vi alla måste vi jobba med.

Kristian Olsér säger avslutningsvis, att jobba mer med mätningen på detaljnivå, och hur man kan jobba med användarna för att inspirera dem till ett annat, energismartare beteende, det är några av sakerna jag tar med mig hem från denna konferens.

Projekt inom Interreg Europe-programmet syftar till att möjliggöra nätverksbyggande, där regioner utvecklar och sprider innovativa utvecklingsidéer genom av erfarenhetsutbyte och strategiarbete. EMPOWER ska bidra till mer en energieffektiv fastighetsförvaltning genom ökad kontroll, uppföljning och styrning av energianvändningen i byggnader. EMPOWER är ett femårigt interregionalt projekt som startade i januari 2017. Partners från nio regioner deltar: Irland, Slovenien, Portugal, Italien, Frankrike, Sverige, Polen, Tyskland och Spanien. Projektet finansieras med 1,90 miljoner € genom Interreg Europe programmet, genom den europeiska regional utvecklingsfonden och medfinansieras av Energimyndigheten.

VI STÖDJER FÖRETAG & OFFENTLIGA AKTÖRER I ENERGI- OCH KLIMATARBETET på uppdrag av kommuner, landsting och regioner i Sydost.

Energikontor Sydost AB - Energy Agency for Southeast Sweden
Smedjegatan 37
352 46 Växjö, Sweden
Tel: +46 (0)470-76 55 60
Webb: energikontorsydost.se

 Kontakt


Johanna Wallin

Kommunikatör

johanna.wallin@energikontorsydost.se

0709-21 60 56