Idag inleds ett kvinnligt landshövdingemöte i Halland då både nuvarande och tidigare kvinnliga landshövdingar träffas under två dagar för att göra studiebesök i länet och utbyta erfarenheter.

Det är landshövding Lena Sommestad tillsammans med Karin Starrin, tidigare landshövding i Halland, som står som värdar då ett 15-tal kvinnliga landshövdingar besöker länet.

-Statliga ämbeten var länge reserverade för män, och det dröjde  till 1974 innan Sverige fick sin första kvinnliga landshövding, berättar Lena Sommestad.

Karin Starrin blev första kvinnliga landshövdingen i Halland, 1997. Idag är hälften av Sveriges landshövdingar kvinnor.

Under dagarna i Halland kommer landshövdingarna bland annat att besöka Hallands kulturhistoriska museum, Hotell Tylösand samt Halmstads Garnison. På tisdagskvällen kommer Lena Ag, Generaldirektör på den nya Jämställdhetsmyndigheten i Göteborg, ge reflektioner kring vad Sverige har uppnått i arbetet för jämställdhet och vad hon ser som dagens utmaningar för jämställdhetspolitiken. 

Media är välkomna att träffa Lena Sommestad tillsammans med Karin Starrin kl 17.30 på Halmstads slott för samtal om mötet samt nätverket.

 


Platser

Halland

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.


Kontakt


Niklas Glans

Kommunikationschef

Niklas.Glans@lansstyrelsen.se

010 - 22 43 248

Sofie Tedenstad Svebring

Kommunikatör

sofie.tedenstad-svebring@lansstyrelsen.se

010 - 22 43 363

Åsa Ehrnberg

Kommunikatör

asa.ehrnberg@lansstyrelsen.se

010 - 22 43 229

Nicole Blomstrand

Kommunikatör

nicole.blomstrand@lansstyrelsen.se

010 - 22 43 304

Marcus Johansson

Kriskommunikatör

marcus.johansson@lansstyrelsen.se

010 - 22 43 275