Statistik visar att sjukfrånvaron i de statliga myndigheterna är fortsatt låg. Under det gångna året sker dock ett trendbrott från de sedan tidigare avtagande minskningstakterna till mindre ökningar.

Sjukfrånvaron i de statliga myndigheterna uppgick till 3,0 procent av den tillgängliga arbetstiden år 2012. Det är en marginell ökning jämfört med föregående år då den låg på 2,9 procent. Sett i ett längre perspektiv, de senaste fem åren, har sjukfrånvaron i staten sjunkit med 0,4 procentenheter sedan år 2008. 

Kvinnors sjukfrånvaro är fortfarande nästan dubbelt så hög som männens, 4,0 respektive 2,1 procent. Under det gångna året har sjukfrånvaron ökat för såväl kvinnor som män.

År 2012 hade 45 procent av myndigheterna lägre eller oförändrad sjukfrånvaro och 55 procent hade högre sjukfrånvaro jämfört med år 2011.

Statskontorets sammanställning och jämförelser av sjukfrånvarostatistik bygger på material från 203 myndigheters rapporterade frånvaro enligt deras årsredovisningar.

Länk till publikationen Sjukfrånvaron i staten 2012 – myndigheter och sektorer

 

Kontakt:
Eero Carroll, Statskontoret tel. 08-454 46 64, eero.carroll@statskontoret.se
Vi är experter på ledning, styrning och organisering samt bidrar till att effektivisera och utveckla statliga verksamheter genom analys och utvärdering. Statskontoret gör utredningar inom alla sektorer på uppdrag av regeringen.


Kontakt


Malin Ruthström

Kommunikationsstrateg

malin.ruthstrom@statskontoret.se

08 454 46 26