På grund stor smittspridning stänger Lagersbergsskolan helt från och med idag måndag 3 maj. Beslutet togs av grundskolenämndens ordförande idag i samråd med smittskyddsläkaren i Region Sörmland.

Lagersbergsskolan har haft en stor smittspridning på skolan och årskurs fem stängde i redan i fredags. Då sjukfrånvaron ökat bland personal och elever på hela skolan och flera testats positivt för covid-19 så har ett nytt samråd skett med smittskyddsläkaren. Därefter beslutade grundskolenämndens ordförande att hela Lagersbergsskolan stängs under perioden 3–7 maj.

– Vi är medvetna om att det här snabba beslutet kan ställa till med svårigheter för vårdnadshavare i sin vardag. Vi hoppas på överseende med det och att vi tillsammans kan hjälpas åt att lösa den uppstådda situationen på bästa sätt, säger Hans Ringström, skolchef för kommunala grundskolan i Eskilstuna.

Det kommer finnas möjlighet för omsorg för de elever som inte kan vara hemma eller har särskilda behov av att vara i skolan.

Här är länk till vilka yrken som klassas som samhällsviktiga.

För mer information, kontakta:

Johan Ringaby, områdeschef grundskolan
johan.ringaby@eskilstuna.se 016-710 60 83

Gabriella Rosell, rektor Lagersbergsskolan
gabriella.rosell@eskilstuna.se, 016-710 18 00Kontakt