Förra veckan mer än fördubblades antalet konstaterade fall av covid-19 i Kronobergs län. Framför allt ökar fallen i gruppen 20-25-åringar. Totalt har nu 1 289 kronobergare konstaterats smittade av covid-19. Denna vecka är 11 covid-19-patienter inlagda på sjukhus och just nu vårdas ingen av dem på IVA.

Från vecka 31 till vecka 32 mer än fördubblades antalet konstaterat smittade av covid-19 i Kronobergs län. Under vecka 31 genomfördes 711 analyser varav 4 procent positiva, under vecka 32 gjordes 830 analyser, varav 9 procent positiva.

Både sjukhusen, primärvården och vissa rehabverksamheter rapporterar fortsatt ansträngt läge vad gäller vårdplatser, belastning, vårdtryck med mera. Sjukhusen har fortsatt restriktioner för besök på avdelningarna.

Med tanke på att vi ser ett ökat antal konstaterade fall är det extra viktigt att allmänheten inte börjar slappna av. Det är avgörande för den fortsatta utvecklingen i länet att vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer – inte minst nu när människor börjar komma tillbaka till arbete och skola.

Obs! På grund av att smittskyddsläkare Christian Blomkvist har fortsatt hög arbetsbelastning ber vi media kontakta honom via det fasta telefonnumret: 0470-58 87 82.

Läs hela pressmeddelandet


Vart fjärde år väljer du som bor i Kronoberg vilka politiska partier som ska besluta om regionens inriktning och utveckling. I Region Kronoberg samlas ansvaret för områden som bidrar till den regionala utvecklingen i hela länet. Hälso- och sjukvård dominerar verksamheten.


Kontakt