Antalet fall av covid-19 i länet ligger kvar på förra veckans något högre nivå och det är fortsatt fler unga som testas positivt.

Under vecka 33 konstaterades 74 fall av covid-19 i länet. Av de 938 personer som provtogs var åtta procent positiva. Sedan regionen drog igång med antikroppstester har 5100 personer tagit testet, varav 9,9 procent har antikroppar.

Inom primärvården har man märkt av att efterfrågan på test för pågående covid-19 ökar.

Personer mellan 20 och 30 år är fortsatt överrepresenterade bland de positiva fallen.

– Nu när gymnasieskolor och högskolor öppnar upp är det viktigt att fortsätta följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer, för att hålla nere smittspridningen. Det är också viktigt att man är uppmärksam på symtom och går och provtar sig, säger Christian Blomkvist, smittskyddsläkare.

Läs hela pressmeddelandet.


Vart fjärde år väljer du som bor i Kronoberg vilka politiska partier som ska besluta om regionens inriktning och utveckling. I Region Kronoberg samlas ansvaret för områden som bidrar till den regionala utvecklingen i hela länet. Hälso- och sjukvård dominerar verksamheten.


Kontakt