Endast ett fåtal covid-19-patienter är inlagda på sjukhus, och inga vårdas på IVA. Samtidigt påbörjas nu förberedelserna inför hösten då gymnasieskolor och högskolor börjar bedriva undervisning på plats igen och resandet väntas öka.

Just nu vårdas 5 patienter på sjukhus för covid-19, ingen av dessa på intensivvårdsavdelningen. Samtidigt är det fortsatt få nya fall i länet.

– Det är fortsatt en liten andel av de som provtas som har covid-19. Förra veckan var det tre procent. Coronaläget i länet fortsätter i en positiv riktning, säger Arne Runehagen, smittskyddsläkare.

Dock är det fortfarande viktigt att vi fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer, eftersom kurvorna annars snabbt kan vända uppåt. När fler människor reser under semesterperioden finns det risk för regionala och lokala utbrott av covid-19.

Läs hela pressmeddelandet.

Marie Lendahls
Pressekreterare
+46 470 58 96 70| + 46 709 84 44 22
marie.lendahls@kronoberg.se
www.regionkronoberg.se


Kontakt