Nu har provtagning av antikroppar hos allmänheten kommit igång. Intresset är stort och de första dagarna har flera hundra prover tagits.

Det går att boka tid via webben två veckor framåt och nya tider läggs ut löpande. Det kan vara svårt att komma fram till vårdcentralerna på telefon då många ringer för att ställa frågor och boka tid.

All information om antikroppstester och bokning finns på 1177

Fortsatt lugnt coronaläge

Även den här veckan är bara ett fåtal covid-19-patienter inlagda på sjukhus, och inga vårdas på IVA. 

Läs hela pressmeddelandet


Vart fjärde år väljer du som bor i Kronoberg vilka politiska partier som ska besluta om regionens inriktning och utveckling. I Region Kronoberg samlas ansvaret för områden som bidrar till den regionala utvecklingen i hela länet. Hälso- och sjukvård dominerar verksamheten.


Kontakt