Västra Götalandsregionen, VGR, intensifierar nu än mer arbetet med riktade insatser i områden med låg vaccinationstäckning. Från nästa vecka kommer nya mobila vaccinationsmottagningar att finnas på torg och mötesplatser.

I Västra Götaland finns områden där vaccinationstäckningen är betydligt lägre än för regionen som helhet. Dessutom är det mycket angeläget att invånare i den grupp som just nu prioriteras för den tredje dosen vaccin, tar den. 

De närmaste veckorna växlar VGR upp vaccinationsarbetet än mer och förstärker de riktade insatser som finns sedan tidigare. Syftet är att underlätta så att ännu fler ovaccinerade tar sin första dos och samtidigt öka takten på vaccinationerna med tredje doser. 

– Vi öppnar nu fler mobila vaccinationsenheter i områden med låg vaccinatiosgrad. Det kommer att vara mottagningar snom flyttar sig mellan områden och det kommer att vara drop-in. Erbjudandet om att vaccinera sig blir ännu mer synligt, säger Västra Götalandsregionens vaccinationssamordnare Kristine Rygge. 

De områden som har lägst vaccinationsgrad i Västra Götaland ligger till stor del i Göteborg. De mobila vaccinationsmottagningarna kommer att finnas i anslutning till torg och andra mötesplatser under december och januari. 

Under vecka 47 ökade andelen vaccinerade i Västra Götaland med dos 1 mest i stadsdelen Angered i Göteborg.  Där är andelen vaccinerade nu 59,4 procent bland invånare från 12 år och uppåt. Totalt i länet har nu 83,5 procent av invånare från 12 år och uppåt fått minst en dos vaccin. 

Tredje dosen enligt Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning  

VGR följer Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning om dos tre. Just nu erbjuds personer över 65 år och viss vårdpersonal inom somatisk slutenvård och på vårdcentraler en tredje dos. Vaccination med dos tre kommer successivt att öppna för fler invånare. Så snart det går kommer VGR att ge besked om när nya grupper kan släppas på. 

– Det beror på hur snabbt invånare som är 65 år och äldre vaccinerar sig. Och till dem vill jag säga – vänta inte. Sök tider hos fler än din vårdcentral. Det finns många vaccinatörer med lediga tider eller drop-in, leta bland alla som finns inom räckhåll. Hela listan finns på 1177.se, säger Kristine Rygge. 

Fram till och med vecka 47 är 44 procent av Västra Götalands invånare som är 65 år och äldre vaccinerade med tre doser.  

Länk: Boka tid för vaccination (vgregion.se) 
Länk: Vaccinationstäckning för 3 doser bland personer 65 år och äldre vecka 47 (Folkhälsomyndigheten) 

För mer information:  

Kontakt för dig som är journalist: Presstjänst VGR Koncernkontor, 010-441 41 99, presstjansten@vgregion.se 

Länk: Statistik vaccination i Västra Götaland (vgregion.se)  
Länk: Vanliga frågor och svar om vaccination mot covid-19 (vgregion.se) 
Länk: Statistik vaccination mot covid-19 (Folkhälsomyndigheten.se)  

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik.Kontakt


Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99