Västra Götalandsregionen, VGR, fortsätter med riktade insatser för att få fler att vaccinera sig. Just nu ökar andelen vaccinerade personer snabbare i stadsdelen Angered i Göteborg än någon annanstans i Västra Götaland.

Under vecka 37 gavs totalt 42 878 vaccindoser i Västra Götaland, enligt Folkhälsomyndighetens senaste statistik. Flest doser under veckan var dos 2. Nu har 82 procent av invånarna i Västra Götaland har fått minst en dos vaccin och 71 procent har fått två doser.

– Det är oerhört viktigt att alla som fått den första dosen vaccin också tar den andra och det är glädjande att se att invånarna blir fullvaccinerade, säger Kristine Rygge, vaccinationssamordnare i Västra Götalandsregionen.

Störst är ökningen i de yngre åldersgrupperna.

Här ökar det mest

De senaste månaderna har det successivt blivit allt större fokus på riktade insatser i områden med lägre vaccinationstäckning. I Västra Götaland finns just nu den största ökningen av andel vaccinerade i stadsdelen Angered i Göteborg. Där har andelen vaccinerade under vecka 37 ökat med 2,3 procent för dos 1 och 5,2 procent för dos 2, jämfört med veckan dessförinnan.

Östra Göteborg är också ett av de områden där andelen vaccinerade ökar som mest.

– Det är en viktig utveckling och ett kvitto på att de många insatser som pågår ger resultat. Samtidigt finns det mycket kvar att göra, pandemin pågår fortfarande. Fler behöver vaccinera sig och vårt arbete fortsätter, säger Kristine Rygge.

Drop-in-vaccination, mobila enheter och idrottslivet är några exempel på insatser för att öka vaccinationstäckningen.

Länk: Lista med riktade insatser (pressmeddelande VGR 16/9)

Inväntar nationellt besked om tredje dos

Folkhälsomyndigheten har meddelat att man inom kort kommer att ge besked om eventuella fler grupper ska erbjudas en tredje dos vaccin. Vaccintillgången i Västra Götaland är god och VGR kommer att följa de nationella myndigheternas rekommendationer.Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik.


Kontakt


Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Thomas Schulz

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se