Patienter med covid-19 fortsätter att öka på sjukhusen i Västra Götalandsregionen. Idag vårdas 288 personer med covid-19 varav 32 på IVA. – Nu handlar det om att alla håller i och håller ut och tillsammans gör vad de kan för att minska smittspridningen så att färre blir så sjuka att de behöver sjukhusvård, säger Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Sedan oktober har antalet personer som blir så sjuka av covid-19 att de behöver sjukhusvård ökat. Vården har god kapacitet att ta hand om de som behöver vård och vårdtiderna har blivit kortare. Men med så många inneliggande är belastningen på vårdens medarbetare hög.

– Vi behöver alla hjälpas åt och bryta smittspridningen. För att utvecklingen ska vända behöver invånare fortsätta att ta sitt ansvar och följa råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, säger Ann Söderström.

Smittspridning

Vecka 49 konstaterades 4471 fall av covid-19 i Västra Götaland. Det är en ökning med 107 fall jämfört med veckan dessförinnan.

– Vi har fortsatt många nya bekräftade fall, men vi ser en utplaning och den kraftiga ökningstakten har vi inte längre, säger Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare, Smittskydd Västra Götaland.

Det betyder dock att samhällsspridningen i Västra Götaland är stor och att smittspridning sker överallt där människor träffas. Folkhälsomyndigheten kommer inom kort att ge besked om vilka råd och rekommendationer som gäller i landet från 14 december.

– Fortfarande är det lika viktigt som tidigare att avstå från kalas, adventsfika, Luciafirande och likande. Det gäller att man inte slappnar av nu, säger Thomas Wahlberg.

Vaccination mot covid-19

Västra Götalandsregionens vaccinationsgrupp arbetar och planerar intensivt för att påbörja vaccinering av de prioriterade grupperna i den ordning som Folkhälsomyndigheten fattar beslut om.

I ett första skede kommer personer som bor på särskilda boenden för äldre, de som har hemtjänst, vård och omsorgspersonal som arbetar med dessa grupper, samt nära hushållskontakter till dem som har hemtjänst att erbjudas vaccination.

–  Folkhälsomyndigheten har nu preciserat ordningen av riskgrupper och vi står väl förberedda att starta när vi har ett godkänt vaccin, säger överläkare Kristine Rygge, Västra Götalandsregionens vaccinationssamordnare.

Läs mer: Folkhälsomyndigheten om vaccination mot covid-19

De digitala pressträffarna

Västra Götalandsregionen arrangerar regelbundna digitala pressträffar i syfte att ge fler detaljer om utvecklingen kring covid-19.

I nuläget planeras ingen pressträff denna vecka, nästa tillfälle blir sannolikt under vecka 51. Pressinbjudan kommer i så fall i separat meddelande nästa vecka.

För mer information:

Frågor: Presstjänst VGR Koncernkontor, 010-441 41 99, presstjansten@vgregion.se

Västra Götalandsregionen uppdaterar dagligen hur många som vårdas för covid-19 på sjukhusen i Västra Götaland. Länk till statistiksidan

Smittskydd Västra Götalands veckorapport med fördjupad statistik fördelat på kommun, ålder och kön publiceras på torsdag 10 december. Länk till sidan med veckorapporter

Relaterade bilder


Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik.


Kontakt


Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Patrik Rosell

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se