Fotograf/Källa: VGR

Belastningen på vården i Västra Götalandsregionen (VGR) är fortsatt mycket hög. Nu vårdas över 500 patienter med covid-19 på sjukhusen och uppmaningen till alla att endast träffa personer i det egna hushållet är skarp.

– Jag vill verkligen uppmana alla som bor och vistas i Västra Götaland att följa skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd. Vi ser ingen avmattning i antalet personer som blir så svårt sjuka i covid-19 att de behöver sjukhusvård. Så länge smittspridningen ökar kommer också trycket på vården att öka, säger Ann Söderström, hälso och sjukvårdsdirektör, Västra Götalandsregionen.

Smittspridning i samhället

Förra veckan konstaterads 6 424 fall av covid-19 i Västra Götaland. En minskning med 22 procent jämfört med veckan dessförinnan. Smittspridningen är stor i samhället och sker på platser där människor träffas.

– Min uppmaning är lika skarp idag som igår. Träffa bara de som du delar hushåll med. Gå inte i butiker, ordna ingen nyårsfest och gör det du kan för att inte bli smittad av covid-19, säger smittskyddsläkare Thomas Wahlberg, Smittskydd Västra Götaland.

Nu fortsätter vaccinationerna

I söndags, 27 december, inleddes vaccineringen mot covid-19. Över 400 doser vaccin gavs på fem äldreboenden i Göteborg.

– Under veckan fortsätter vaccineringen på särskilda boenden i Göteborg samt på särskilda boenden i Bohuslän och Skaraborg, säger vaccinationssamordnare Kristine Rygge.

Ny information om vaccination mot covid-19 uppdateras kontinuerligt på 1177.se. Där går det bland annat att läsa om vilka som vaccineras först och hur det går till. Det går i nuläget inte att boka tid för vaccination.

 

För mer information:

Frågor: Presstjänst VGR Koncernkontor, 010-441 41 99, presstjansten@vgregion.se

Nästa uppdatering av hur många som vårdas för covid-19 på sjukhusen i Västra Götaland sker den 30 december. Länk till statistiksidan

Smittskydd Västra Götalands veckorapport med fördjupad statistik fördelat på kommun, ålder och kön kommer publiceras på onsdag 30 december. Länk till sidan med veckorapporter

Fakta: De skärpta förhållningsreglerna

Från den 24 december gäller skärpta restriktioner i Sverige för att minska smittspridningen. Länk till vad som gäller: https://www.krisinformation.se/nyheter/2020/december/skarpta-restriktioner-infor-julhelgen


Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik.


Kontakt


Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Patrik Rosell

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se