Många blir allvarligt sjuka och intensivvården är under hårt tryck. Under vecka 18 konstaterades 5 094 nya fall av covid-19 i Västra Götaland.

Under vecka 18 minskade det totala antalet patienter med covid-19 i Västra Götaland, men pandemins effekter på sjukvården är fortsatt mycket stora. Och trycket på intensivvården är mer eller mindre konstant.

– Det är bekymmersamt att det fortfarande är så många som blir allvarligt sjuka. Det pågår ett omfattande arbete där sjukhusen i vår stora region hjälps åt och vårdpersonalen gör ett fantastiskt jobb. Men det är många som har arbetat hårt under lång tid nu, säger Jan Kilhamn, tf hälso- och sjukvårdsdirektör.

Idag, den 11 maj kl. 10:00, fanns det totalt 284 patienter med covid-19 på sjukhusen i Västra Götaland, varav 66 inom intensivvården.

– Vi hoppas och tror fortfarande att trycket ska lätta snart. Men för att lyckas med det behöver vi alla följa smittskyddsläkarens rekommendationer samt ta emot den vaccination som erbjuds när det blir vår tur. Nu vill vi inte att fler blir sjuka, säger Jan Kilhamn.

Trög nedgång i smittspridning

För tredje veckan i rad ser Smittskydd Västra Götaland en nedgång av antalet nya fall av covid-19. Under vecka 18 bekräftades 5 094 nya fall i Västra Götaland. Variationer inom regionen och mellan kommuner sammanställs under veckan, men totalt sett är det en minskning med fyra procent jämfört med föregående vecka.

Smittskyddsläkare Thomas Wahlberg hade hoppats på en snabbare takt i nedgången.

– I över ett halvår är det minst 4 000 personer i veckan som har fått covid-19 i Västra Götaland. Pandemin är envis. Vi måste svara med samma mynt – vi ska vara envisa och uthålliga. Umgås bara med de du normalt träffar. Håll avstånd och undvik trängsel både inom- och utomhus. Arbeta hemifrån så ofta du kan och använd munskydd i kollektivtrafiken samt i trånga inomhusmiljöer, säger Thomas Wahlberg.

Vaccinationerna i fas 4 i Västra Götaland

Denna vecka skickas 62 000 doser vaccin mot covid-19 från Västra Götalandsregionen till vaccinatörer runtom i länet. Vecka 18 nådde VGR det första nationella målet, att 80 procent av alla som är 65 år och äldre ska ha fått vaccin före 16 maj.

Nu står siktet inställt på fas 4 som omfattar 772 000 personer i Västra Götaland. Fas 4 inleddes igår, den 10 maj, för personer födda 1971 eller tidigare. Dock ser det lite olika ut inom länet. Flera av VGR:s avtalade vaccinatörer öppnar sin tidbokning först under nästa vecka.

– Vi fortsätter att vaccinera i hög takt så fort doserna kommer till Västra Götaland. Vaccination av allmänheten i fas 4 var tänkt att starta först nästa vecka men glädjande nog är det flera av våra vaccinatörer som redan nu kunnat öppna tidbokningen, säger vaccinationssamordnare Kristine Rygge.

Alla vaccinatörer har uppdaterade uppgifter på 1177.se och invånare kan boka sig hos vilken vaccinatör de vill. Den 18 maj öppnar en gemensam bokningssida på 1177.se som ska göra det enklare för invånare att hitta lediga tider i sitt närområde.

Läs mer: 10 maj inleds fas 4 i Västra Götaland

För mer information:

Kontakt för dig som är journalist: Presstjänst VGR Koncernkontor, 010-441 41 99, presstjansten@vgregion.se

Statistik om antal fall av covid-19, antal vårdade på sjukhus, mm: Statistik på vgregion.se

Statistik om vaccinationer i Västra Götaland: Statistik på vgregion.se

Smittskydd Västra Götalands veckorapport med fördjupad statistik fördelat på kommun, ålder och kön publiceras imorgon onsdag 12 maj: Länk till sidan med veckorapporterVästra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik.


Kontakt


Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99