Samtidigt som Socialstyrelsen idag i sin rapport lyfter fram Stockholm och Rinkeby-Kista som ett föredöme gällande arbetet med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld så är verksamheten nu hotad på grund av nedskärningarna inom det sociala arbetet.

- Förslaget att lägga ner Rinkeby-Kistas Kvinnofridsenhet är uppseendeväckande. Jag undrar om stadsdelsförvaltningen i Rinkeby-Kista och politikerna är medvetna om vilket beslut de ska fatta. Det vore en katastrof för kvinnofridsarbetet i Stockholm om Rinkeby-Kistas kvinnofridsteam läggs ner, säger Zaida Catalàn (MP) fullmäktigeledamot.

För kommentarer: Zaida Catalàn (MP) 0709-56 69 01, fullmäktigeledamot.Kontakt


Elisabeth Ekstrand

Pressekreterare

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

076-122 96 02