En sjukfrånvaro som har minskat under året, en frisknärvaro som har ökat rejält och ett medarbetarenkätsresultat där de positiva svaren från medarbetarna har ökat för andra året i rad. Det är några av resultaten i omsorgsnämndens årliga årsrapport och medarbetarenkät när 2017 sammanfattas för omsorgens verksamheter.

Sjukfrånvaron har en under längre tid varit hög inom omsorgens verksamheter. 2017 ser vi ett trendbrott då sjukfrånvaron i omsorgsförvaltningen sjönk med 0,7 procent. För första gången på tre år understiger förvaltningens sjukfrånvaro nio procent (8,85 procent). Även frisknärvaron, det vill säga andelen medarbetare som inte har någon sjukfrånvarodag alls under året, förbättrades under 2017 till över 30 procent (31,18 procent). Det innebär att frisknärvaron har ökat för femte året i rad och är en förbättring med cirka fyra procent jämfört med föregående år. Det innebär att nästan 400 medarbetare i omsorgen inte varit sjuka en enda dag under 2017.

Ett mer aktivt rehabiliteringsarbete från cheferna och ett ökat samarbete med Kalmar kommuns företagshälsovård, arbetsmiljöenheten, bedöms vara några av förklaringarna till att sjukfrånvaron har sjunkit under året. Omsorgsförvaltningen satsar vidare på arbetsmiljöfrågorna i form av utbildning då samtliga chefer och skyddsombud gemensamt kompetensutvecklas i systematiskt arbetsmiljöarbete.

- Att minska sjukfrånvaron är fortsatt ett högprioriterat område för nämnden. Det känns därför mycket positivt att såväl sjukfrånvaron som frisknärvaron har kunnat förbättras jämfört med tidigare år. Det är ett kvitto på att de insatser som görs har avsedd effekt för att minska sjukfrånvaron, säger omsorgsnämndens ordförande Michael Ländin (S).

Trivsel och inflytande ökar bland medarbetarna i omsorgen
På nämndens sammanträde i februari presenteras även resultatet för den årliga medarbetarenkäten, vilket är en mätning på hur medarbetarna upplever den psykosociala arbetsmiljön. Jämfört med föregående års medarbetarenkät är det en större andel medarbetare som upplever nöjdhet med både den egna arbetssituationen och med sina chefer.

- Det är mycket glädjande att andelen som känner att de utan hinder kan framföra kritik ökar från 71 till 74 %, säger Liselotte Ross (V), 2:e vice ordförande i omsorgsnämnden.

18 av de 19 indikatorerna i undersökning har ett lika bra eller bättre resultat än 2016. Av de cirka hälften av medarbetarna som har besvarat enkäten är upplevd meningsfullhet, trivsel i arbetsgruppen och tydliga förväntningar på uppdraget några av de områden som får högst värden i undersökningen. Bland fortsatt prioriterade förbättringsområden finns hur verksamheternas mål ska förtydligas och följas upp.

-Vi har ett ständigt pågående förbättringsarbete på flera håll inom organisationen. Därför känns det positivt att resultaten i denna psykosociala arbetsmiljöundersökning är helt i linje med de upplevda förbättringar som vi kunde se bland svaren redan i föregående års medarbetarenkät, avslutar Michael Ländin.

För mer information, kontakta:
Michael Ländin (S), omsorgsnämndens ordförande, tel: 0480-45 23 08
Liselotte Ross (V), 2:e vice ordförande i omsorgsnämnden, tel: 0730-73 79 64
Mattias Ask, förvaltningschef, tel: 0480-45 35 05


Kalmar är en av Sveriges mest historiskt intressanta städer belägen i en region som har framtiden för sig. Vi är en av landets yngsta universitetsstäder och rankas år efter år i den absoluta Sverigetoppen när Reseguiden listar årets sommarstäder. Vill man se världen finns regionens flygplats här med flera dagliga avgångar till Stockholm och en omfattande chartertrafik. Vi har direkttåg till Malmö/Köpenhamn och Göteborg samt många avgångar också mot Stockholm. På sommaren passerar alla som ska till och från Öland vår vackra stad. 

Med havet integrerat i staden, stora spännande byggprojekt, stränder mitt i centrum, flera stora idrottsevenemang och en fantastisk landsbygd vill över 90 procent av kommunens 70 000 invånare rekommendera vänner och bekanta att flytta hit. Välkommen du också!

 


 Kontakt


Christina Bringfors-Dahlgren

Kommunikationschef

christina.bringfors-dahlgren@kalmar.se

0480-45 00 00

0480-45 00 36

072-740 82 41