Andelen patienter som får trycksår på sjukhus i regionen fortsätter att minska. 1,4 procent av de inneliggande patienterna hade i årets nationella mätning fått trycksår under sin sjukhusvistelse.

Kronoberg är den region som har lägst andel sjukhusförvärvade trycksår: 1,4 procent jämfört med 12 procent hos den region med högst andel. Det är en minskning med 5 procentenheter jämfört med 2019 och 7 procentenheter jämfört med 2018.

– Att minska trycksår och andra vårdrelaterade skador är en nyckel för att både minska patienternas lidande och att sänka sjukvårdens kostnader. När det gäller trycksår i Region Kronoberg är framgången ett resultat av ett systematiskt kvalitetsarbete hos våra medarbetare, säger Roland Gustbée (M), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Läs hela pressmeddelandet.

Marie Lendahls
Pressekreterare
+46 470 58 96 70| + 46 709 84 44 22
marie.lendahls@kronoberg.se
www.regionkronoberg.se


Kontakt