I läkarintyg som ligger till grund för en sjukskrivning sjukskriver läkare män längre tid än kvinnor, visar en ny studie från Inspektionen för socialförsäkringen (ISF). ISF menar att det behövs förstärkta insatser som riktar sig till hälso- och sjukvården för att uppnå målet om en jämställd sjukskrivningsprocess.

ISF:s studie visar att män sjukskrivs i genomsnitt 2,8 dagar längre än kvinnor i det första läkarintyget. Könsskillnaderna i sjukskrivningstid finns för de flesta av de studerade sjukdomsdiagnoserna. Det innebär att män kan vara sjukfrånvarande under en längre tid än kvinnor för likartade åkommor, utan en förnyad läkarkontakt.

– För att uppnå en jämställd sjukskrivningsprocess behöver hälso- och sjukvården utveckla strategier för att bryta könsstereotypa mönster, menar Ola Leijon, en av författarna bakom rapporten.

Studien visar också att skillnaderna i sjukskrivningstid mellan mäns och kvinnors läkarintyg varierar mellan olika landsting och regioner, men att de återfinns i hela landet.

– Kanske kan det bero på att landstingen och regionerna har kommit olika långt i arbetet för att uppnå målet om en jämställd sjukskrivningsprocess. Det är viktigt att hälso- och sjukvårdens utredningar och bedömningar av behovet av sjukskrivning görs med samma medvetenhet och professionalism som för andra vårdinsatser, säger Ola Leijon.

Resultaten i granskningen bygger på data från närmare 700 000 läkarintyg som skickades in till Försäkringskassan under perioden 2010–2014.

Rapporttitel

Läkares sjukskrivning av kvinnor och män, Rapport   2016:13

Kontaktperson

Ola Leijon 08-58 00 15 60

Mer information


Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) är en statlig myndighet som arbetar för en rättssäker och effektiv socialförsäkring som är hållbar för samhället och ger trygghet för individen. ISF granskar socialförsäkringen genom systemtillsyn och effektivitetsgranskning. I ISF:s granskningsområde ingår i första hand tre myndigheter: Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

Vi synliggör det som behöver synas


Kontakt


Therese Östh

Kommunikationsansvarig

therese.osth@isf.se

010-1741557

Eva-Lo Ighe

Generaldirektör

eva-lo.ighe@isf.se

010-174 15 00