Lana Dervisic, Bandhagens skola tilldelas Pennsvärdet 2020. berättarministeriets utmärkelse för att hylla en pedagogisk gärning. Fotograf/Källa: Karl Gabor

Utmärkelsen Pennsvärdet 2020 har tilldelats Lana Dervisic, lärare på Bandhagens skola. "Höga och kärleksfulla krav på eleverna är den bästa gåva man kan ge dem", sa stadsråd Anna Ekström (S) i sitt tal till Lana Dervisic. Pennsvärdet är Berättarministeriets sätt att uppmärksamma och hylla lärare som verkar i socioekonomiskt utsatta områden.

Under tisdagseftermiddagen utdelades Pennsvärdet till Lana Dervisic för hennes språkutvecklande arbetssätt och arbete med att skapa en kreativ och stimulerande lärandemiljö för eleverna på Bandhagens skola söder om Stockholm.

Utbildningsminister Anna Ekström poängterade lärarens viktiga jobb i sitt tal till Lana. 

– Vi vet hur viktig vår skola är. Skolan är viktig för alla barn men extra viktig för de barn som har en lite brantare uppförsbacke. Höga och kärleksfulla krav på eleverna är den bästa gåva man kan ge dem, Anna Ekström (S).

Lana Dervisic har varit verksam lärare i tolv år och har de senaste sex åren arbetat på Bandhagens skola. Hon undervisar i Svenska och SO i förberedelseklass för nyanlända elever i årskurs 4-6. Hon har med sina höga förväntningar på elevernas förmåga och sin starka tro på varje elevs möjlighet att lyckas om hen får rätt förutsättningar gjort ett starkt intryck på Pennsvärdets jury. 

 Jag jätteglad. Pennsvärdet är ett sätt att höja statusen på läraryrket och en bekräftelse på att vi lärare gör skillnad. Personligen känns det som att min resa på något vis är avslutad även om jag fortsätter att vara lärare. Pennsvärdet är för mig ett bevis på att man kan komma till ett annat land utan någonting men ändå lyckas, cirkeln är sluten, säger Lana Dervisic.

Pennsvärdet delas ut för att uppmärksamma och hylla lärare i områden med hög arbetslöshet. Genom Pennsvärdet lyfts varje år en eller flera lärare som genom sin undervisning stärker sina elevers språkutveckling, kreativitet och kritiska förmåga.

– Lärarnas arbete är helt avgörande för ett demokratiskt samhälle och kan inte nog uppmärksammas. Vi vet att lärare i socioekonomiskt utsatta områden står inför svåra utmaningar och det här året har varit speciellt för alla, men inte minst i de områden där Berättarministeriet verkar. Därför känns det extra viktigt just nu att lyfta lärarnas viktiga insatser, säger Dilsa Demirbag-Sten, generalsekreterare på Berättarministeriet.

 

Utmärkelsen Pennsvärdet instiftades 2018 av Berättarministeriet med syfte att uppmärksamma och hylla lärare som jobbar i socioekonomiskt utsatta områden. Utmärkelsen består av ett stipendium på 25 000 kronor, samt en brosch formgiven av Aviva Scheiman.

 

Läs mer om Pennsvärdet 2020 här>>

Se filmen om Lana här>> 

Fler bilder från ceremonin finns här>>>

Stiftelsen Berättarministeriet driver sedan 2011 utbildningscenter för barn och unga i områden med hög arbetslöshet. Verksamheten bedrivs i Stockholm-Husby, Stockholm-Hagsätra, och Gamlestaden i Göteborg. Berättarministeriet vill på ett kreativt och lustfyllt sätt inspirera barn och unga att erövra det skrivna ordet och därmed aktivt kunna delta i samhällslivet. 
Kontakt


Amanda Olsson

amanda.o@berattarministeriet.se

073- 682 31 14