På onsdag den 4 oktober kommer Landshövding Lena Sommestad dela ut Årets Nybyggarpris. Priset är instiftat av IFS och stöds av Almi Företagspartner Halland tillsammans med SEB.

En nybyggare är en person med utländsk bakgrund som valt att starta eget företag. Med begränsade resurser, genom hårt och målmedvetet arbete, ska hon eller han nått framgång i sitt företagande.

Priset ska ses som ett sätt att skapa förebilder och visa på goda exempel bland personer med utländsk bakgrund. Priset ska inspirera och visa att det, i Sverige, går att vara en framgångsrik företagare med utländsk bakgrund.

Priset Årets nybyggare initierades av Internationella Företagarföreningen i Sverige (IFS) 1999. Sedan 2000 står H.M Konung Carl XVI Gustaf som prisets beskyddare. Priset är uppdelat i två kategorier - Nystart och Pionjär. Almi Företagspartner i Halland och SEB i Halmstad organiserar priset.

Prisutdelningen äger rum på Halmstads slott onsdagen den 4 oktober kl. 17.00.

Media är välkomna att delta på prisutdelningen

Nominerade till priset ”Årets nybyggare”

Årets Pionjär

  • Katarinas Städtjänst i Varberg AB

  • Systemputs M.B.T AB i Tvååker, Varberg

Årets Nystart

  • AllaVi AB, Halmstad,

  • Halmstad Stenhuggeri AB

  • Getteröns Hemtjänst och Service AB , Varberg

I samband med prisutdelningen till årets nybyggare kommer också SKAPA Innovationspris och pris för Årets Mentor 2017 delas ut.

Länsstyrelsen arbetar för regional tillväxt och för att främja företagande i länet. Företagare med utländsk bakgrund är en viktig del av det svenska näringslivet, omsätter sammanlagt stora ekonomiska värden och sysselsätter många.

Länsstyrelsen samverkar också kring insatser för att Halland bättre ska ta tillvara den kompetens personer med utländsk bakgrund har, genom att öka den etniska mångfalden inom näringslivet och på arbetsmarknaden.

IFS samarbetar med Almi för att ge särskilt rådgivning till invandrare som vill starta eller utveckla företag. IFS Rådgivning finns idag i hela landet som en del av Almi:s regionala bolag.

Frågor:

För årets nybyggare: Fisnik Nepola, IFS Rådgivare, ALMI företagspartner Halland AB, Tel: 035-15 38 04

För Länsstyrelsen: Lovisa Ljungberg, Enhetschef, utvecklingsenheten, Länsstyrelsen i Hallands län, Tel: 010 - 224 32 95Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.


Kontakt


Niklas Glans

Kommunikationschef

Niklas.Glans@lansstyrelsen.se

010 - 22 43 248

Sofie Tedenstad Svebring

Kommunikatör

sofie.tedenstad-svebring@lansstyrelsen.se

010 - 22 43 363

Åsa Ehrnberg

Kommunikatör

asa.ehrnberg@lansstyrelsen.se

010 - 22 43 229

Nicole Blomstrand

Kommunikatör

nicole.blomstrand@lansstyrelsen.se

010 - 22 43 304

Marcus Johansson

Kriskommunikatör

marcus.johansson@lansstyrelsen.se

010 - 22 43 275