På Rådhustorget i Umeå pågår Umeå Smakfestival under fyra dagar, 5–8 september. Temat Gott för både hjärta och mage anspelar på att mat och dryck både är bra för den som äter den och för den jord och natur som finns i Västerbotten. Landshövding Magdalena Andersson deltar i ett samtal om mat från Västerbotten på fredag klockan 11.00.

Festivalens andra dag, fredag den 6 september, inleds med ett frukostmöte för att inspireras av varandra och hitta nya samarbetsmöjligheter. Gästföreläsare är Ulrika Brydling som jobbat inom restaurangbranschen i över 20 år, drivit egna restauranger, tävlat i matlagning och hållit föreläsningar och utbildningar inom matlagning. Ulrika, uppvuxen i Vindelgransele i Västerbotten, föreläser också på ämnet hållbar och ekologisk matlagning.

Länsstyrelsen presenterar sedan arbetet inom ramen för Matkompassen - ett samarbetsprojekt i linje med livsmedelsstrategins intentioner och målsättningar. Projektet ska bidra till att skapa förutsättningar för ökad sysselsättning och nya jobb på landsbygden inom livsmedelsområdet.

Några av Västerbottens småskaliga livsmedelsproducenter kommer att ta med sig lokala produkter som Ulrika Brydling sedan kommer att använda för att laga lunch av. Parallellt med matlagningen, med start klockan 11.00, kommer ett samtal på temat mat från Västerbotten att äga rum där landshövding Magdalena Andersson deltar.

Matkompassen – mer mat från Västerbotten

För småskaliga livsmedelsföretagare  https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/matkompassen

För konsumenter www.matkompassen.info

För mer information kontakta:
Stina Fernerud
Regional tillväxt
010 -225 44 94
076 – 118 23 28
stina.fernerud@lansstyrelsen.se

Magdalena Andersson
Landshövding Västerbotten
010-225 43 00
magdalena.andersson@lansstyrelsen.se

 


Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövding Magdalena Andersson är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad samt ett gott liv för invånarna. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.


Kontakt


Jörgen Boman

Kommunikationschef och presskontakt

jorgen.boman@lansstyrelsen.se

070-669 00 10

070-669 00 10

Emma Johansson

Kommunikatör Naturvårdsenheten

emma.e.johansson@lansstyrelsen.se

072-223 15 04

Robert Klingbert

Kommunikatör

robert.klingbert@lansstyrelsen.se

Linnéa Ivarsson

Miljökommunikatör

linnea.ivarsson@lansstyrelsen.se

010-225 43 74

072-236 22 41