Måndagen den 18 maj besöker Margareta Pålsson landshövding i Skåne län Misas enhet i Lund. Landshövdingen får ta del av vår verksamhet och se vad Misa Lund kan göra för att stödja personer ut i arbetslivet.

Måndagen den 18 maj besöker Margareta Pålsson landshövding i Skåne län Misas enhet i Lund.
Landshövdingen får ta del av Misas verksamhet och arbetsätt och se vad Misa Lund kan göra för att stödja personer med funktionsnedsättning ut i arbetslivet. Landshövdingen får träffa och lyssna till en person som fått stöd ut i anställning av Misa. Ett studiebesök hos en av de arbetsgivare som Misa samarbetar med ingår under dagen.
 

För mer information kontakta:
Patrik Andersson, enhetschef Misa Lund
mobilnr: 0707- 788205
email: patrik.andersson@misa.seMisa vänder sig till personer som har en önskan om att få arbeta och har svårigheter att på egen hand ta sig fram i arbetslivet. Vi arbetar med att matcha personens resurser och positiva egenskaper med passande arbetsplats och arbetsuppgifter. Vår ambition är att möjliggöra en anställning i de fall personen har det som mål. Vår grundidé är att alla som vill kan delta i arbetslivet med rätt stöd.


Kontakt


Camilla Gabrielli

Marknadskoordinator

camilla.gabrielli@misa.se

08-58410645

070-992 14 81

Åsa Maria Goop

VD

asa.goop@misa.se

08-580 813 40

Lennart Jönsson

Ägare - Styrelseordförande

lennart.jonsson@misa.se

08-580 813 40

070-852 99 88