Imorgon fredag 24 augusti träffar landshövding Lena Sommestad kommunchefer, ordförande i LRF, näringsliv med flera för att diskutera på vilket sätt myndigheter och andra aktörer bäst kan lindra konsekvenserna från sommarens torka. Efter mötet ges en möjlighet för media att träffa landshövdingen för att ställa frågor.

Mötet äger rum på Halmstad slott och avslutas 12.45. Länsstyrelsen i Hallands läns kommunikatör Nicole Blomstrand möter upp på borgården.

 


Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.


Kontakt


Niklas Glans

Kommunikationschef

Niklas.Glans@lansstyrelsen.se

010 - 22 43 248

Sofie Tedenstad Svebring

Kommunikatör

sofie.tedenstad-svebring@lansstyrelsen.se

010 - 22 43 363

Åsa Ehrnberg

Kommunikatör

asa.ehrnberg@lansstyrelsen.se

010 - 22 43 229

Nicole Blomstrand

Kommunikatör

nicole.blomstrand@lansstyrelsen.se

010 - 22 43 304

Marcus Johansson

Kriskommunikatör

marcus.johansson@lansstyrelsen.se

010 - 22 43 275