Det är nu klart att Landskapsobservatorium Västra Götaland ska bildas. Observatoriet blir en samverkansplattform för att stärka landskapets roll i samhällsutvecklingen på ett hållbart och effektivt sätt.

Regional utveckling som utgår från de drivande krafterna i landskapet kan byggas stark genom samverkan. Ett landskapsobservatorium i Västra Götaland ska fungera som ett komplement och stöd för olika sektorer i arbetet med regional utveckling. Frågor om till exempel kopplingarna mellan stad och land samt vattenförvaltning är stora frågor där kultur i en vidare betydelse med natur- och kulturarv kan göra en avgörande skillnad.

Landskapsobservatorium Västra Götaland ska fungera som ett samordnande forum för frågor av komplex karaktär med många intressenter inblandade.

- Den Europeiska Landskapskonventionen handlar mycket medborgerligt inflytande och delaktighet så nu handlar processen om att gå vidare och skapa bra samarbeten och engagemang i landskapsfrågor. Det är genom bred delaktighet som vi formar landskapsobservatoriet tillsammans, säger Anders Nilsson, utvecklare i Västarvet.

Samverkan och internationella nätverk

Västarvet och Göteborgs universitet, institutionen för kulturvård, har ett mycket stort internationellt nätverk av aktörer som under lång tid arbetat med Europeiska Landskapskonventionen och med bildande och drift av landskapsobservatorier och ekomuseer. Kontakter är etablerade och viljan att stödja Västra Götalandsregionen i sitt arbete med bildandet av ett landskapsobservatorium är mycket stort.

Landskapsobservatorium Västra Götaland ska bland annat bidra till:

  • Att öka kapaciteteten för att möta utmaningar kring klimatförändringar.
  • Att minska risken för stuprörsplanering och säkerställa att viktiga frågor kring landskapet verkligen hanteras och samordnas.
  • Att hantera frågor och samordning kring fysisk planering.
  • Att stärka medborgares möjlighet att delta aktivt i värdering och förvaltning av landskapet.
  • Att öka samverkan kring landskapsfrågor och stärka utbytet med forskning och utbildning.
  • Att fungera som ett kunskapscenter för nationellt och internationellt utbyte

Landskapsobservatorium Västra Götaland är en samverkan mellan många aktörer. Ansvaret för att starta upp det och få igång driften ligger under 2019 och 2020 hos Västarvet, Göteborgs universitet och Mariestads kommun.

Landskapsobservatorium Västra Götaland skapas med medel från Västra Götalandsregionen.

Läs gärna mer om Landskapsobservatorium Västra Götaland här: http://www.vastarvet.se/landskapsobservatorium

VILL DU VETA MER?

Anders M Nilsson, Utvecklare
Västra Götalandsregionen/Västarvet
Tfn: +46 (0)704-816764
E-post: anders.m.nilsson@vgregion.se

Västarvet är en regional resurs i Västra Götaland. Vi gör natur- och kulturarvet levande och tillgängligt. Genom kunskap, utveckling och samverkan bidrar vi till ett hållbart samhälle. Västarvet är en del av Västra Götalandsregionen.

Kontakt


Ida Northfell

Kommunikationschef

ida.northfell@vgregion.se

070-842 15 38

Anna Härdig

Kommunikatör

anna.hardig@vgregion.se

072-213 03 69

Zara Tellander

Kommunikatör

zara.tellander@vgregion.se

070-021 18 23

Marina Andersson

Kommunikatör

marina.ev.andersson@vgregion

070-085 29 00

Malin Strandlund

Kommunikatör

malin.strandlund@vgregion.se

072-175 53 35

Camilla Lindberg

Kommunikatör

camilla.p.lindberg@vgregion.se

072 038 74 45