Den första av tre nya tankställen invigs lördagen den 3 maj i Mosekrog norr om Kalmar. Allmänheten bjuds in på öppet hus kl. 12 – 15 för att se anläggningen och olika typer av gasdrivna fordon. En regional strategi för biogas som tagits fram av Biogas Sydost, visar det finns både potential och investeringsvilja i regionen. Bakom strategin står länsstyrelserna i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län.

En regional strategi och handlingsplan för biogas till fordon har tagits fram av Biogas Sydost. Bakom strategin står länsstyrelserna i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län samt Klimatkommissionen i Kalmar län.

Strategin visar att det finns såväl en stor potential som en god investeringsvilja i regionen. Tre nya anläggningar har byggts – en i varje län – under den tid som arbetet med strategin har pågått och en fjärde håller på att byggas i Alvesta kommun. Dessa fyra anläggningar kommer gemensamt att öka produktionen av fordonsgas från 10 GWh till ca 74 GWh eller ca 7,4 miljoner m3 som räcker till att förse 7400 bilar som kör ca 1500 mil om året med gas.

För att få gasen ut på marknaden behövs tankställen. Enligt de mål som regionen har satt behövs nio nya tankställen fram till 2017 utöver de sju som redan finns i länen idag. Räknar man att varje tankställe behöver ett underlag på ca 500 bilar innebär dessa nio tankställen ett behov av 4 500 personbilar eller 90 tunga fordon. Idag rullar redan drygt 900 personbilar, 57 bussar samt 30 sopbilar på vägarna i vår region.

Tre nya tankställen är redan på gång, den första av dem invigs lördagen den 3 maj vid More Biogas anläggning i Mosekrog norr om Kalmar. Allmänheten hälsas välkommen till ett öppet hus kl. 12.00 – 15.00 för att se anläggningen och bekanta sig med olika typer av fordon som går på gas.

Förhoppningen är nu att regionens kommuner samt andra biogasaktörer kommer att anta strategin som sin egen och genomföra handlingsplanen i de delar där var och en berörs.

För mer information, kontakta
Hannele Johansson
Projektledare Biogas Sydost
Tfn: 0734-19 91 81
Email: hannele.johansson@energikontorsydost.se

Energikontor Sydost arbetar med förnybar energi och energieffektivisering för en minskad klimatpåverkan och hållbar regional utveckling. Arbetet utförs i nära samverkan med privata och offentliga aktörer i sydöstra Sverige, samt myndigheter och europeiska partners.


Kontakt


Johanna Wallin

Kommunikatör

johanna.wallin@energikontorsydost.se

0709-21 60 56