Samtliga politiska partier i Region Kronoberg har kommit överens om en ny ersättningsmodell för alla vårdcentraler i Kronoberg. Förutsättningarna kommer därmed inte förändras från år till år utan vårdcentralerna kan få en mer stabil ekonomi. Tidigare har Alliansen förespråkat en ersättningsmodell som lägger fokus på vårdtyngd, medan Socialdemokraterna har velat ta större hänsyn till socioekonomiska faktorer.

I den nya ersättningsmodell som partierna nu kommit överens om ersätts vårdcentralerna för de kostnader som en genomsnittspatient genererar under ett år, fördelat på varje enskild åldersgrupp. Därefter tillkommer ersättning för socioekonomiska faktorer på 5 % för att fånga upp de utmaningar som finns i vissa områden med exempelvis hög arbetslöshet och låg utbildningsbakgrund.

- Vi är nöjda över att ha hittat en ersättningsmodell som alla kan skriva under på. Det kommer att ge alla vårdcentralerna i Region Kronoberg möjlighet att planera långsiktigt, säger Mikael Johansson (M), regionstyrelsens ordförande.

- Kronobergs allra yngsta och äldsta invånare är i störst behov av vård och därför är ett ersättningssystem som tar hänsyn till det mest rättvist och långsiktigt hållbart för Kronobergs vårdcentraler. För socialdemokraterna är det också viktigt att vårdcentralerna ges utrymme att arbeta förebyggande. Vi är därför glada att en viss del av ersättningen även fortsättningsvis kommer att vara riktad mot socioekonomiska faktorer, säger Henrietta Serrate (S) oppositionsråd och regionstyrelsens 2:e vice ordförande.

Förslaget baseras på tillgängliga uppgifter om faktiska kostnader för respektive åldersgrupp i hela primärvården under 2017, 2018 och 2019.

Det nya förslaget till ersättningsmodell kommer att tas upp för beslut i Regionstyrelsen den 22 september. I regionfullmäktige fattas beslutet den 28 oktober.

Läs hela pressmeddelandet


Vart fjärde år väljer du som bor i Kronoberg vilka politiska partier som ska besluta om regionens inriktning och utveckling. I Region Kronoberg samlas ansvaret för områden som bidrar till den regionala utvecklingen i hela länet. Hälso- och sjukvård dominerar verksamheten.


Kontakt