Fotograf/Källa: Ewa Sigfrid

För att nå målet att få bort bensin- och dieselbilar i huvudstaden till 2040 måste det finnas tillräckligt med platser för att ladda elbilen på gatan, det beslutar kommunfullmäktige i kväll. Redan till 2020 ska det finnas minst 500 laddplatser på Stockholms gator. Detta är en del av att Stockholm ställer om till fossilfritt till 2040 och arbetar för bättre luft.

I kväll fattar kommunfullmäktige beslut om mål för laddinfrastruktur i Stockholms stad. Det långsiktiga målet föreslås vara att tillgång till publik laddinfrastruktur inte ska utgöra ett hinder för omställningen till en fossiloberoende fordonsflotta. Det kortsiktiga målet föreslås vara 500 publika laddpunkter på gatumark fram till 2020.

Trafikverkets scenario är att Stockholm kan ha mellan 150 000 och 250 000 el/laddhybridbilar 2030. Därför kommer det kortsiktiga målet att revideras löpande.

– Vi ställer om till ett mer hållbart Stockholm. Stockholm ska år 2030 ha en fossiloberoende fordonsflotta och till år 2040 helt avvecklat de fossila drivmedlen. Möjligheten att ladda elfordon i Stockholm är en central del i en nödvändig teknikomställning, säger Katarina Luhr (MP), miljöborgarråd Stockholms stad.

– Vi behöver fortsätta att arbeta tillsammans för att klara klimatutmaningen och för en bättre stadsmiljö. Elbilar bidrar till bättre klimat, bättre luftkvalitet och mindre buller. Staden och näringslivet behöver driva utvecklingen och finna de lösningar som bäst gagnar stockholmarna och deras hälsa, som laddgator för elbilar, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd i Stockholms stad.

Daniel Helldén har tidigare invigt Eons laddgator https://via.tt.se/pressmeddelande/pressinbjudan-premiar-for-stockholms-forsta-laddgata-for-elbilar?publisherId=1035173&releaseId=1411931 och invigde i dag Vattenfalls laddgator, se http://news.cision.com/se/vattenfall/r/i-sommar-far-stockholm-atta-nya-laddgator,c2274586

Information om de nya möjligheterna att ladda elbilen i Stockholm finns på www.stockholm.se/laddgator Staden driver också www.miljofordon.se som länkar till alla publika laddplatser i hela Sverige. Ett annat projekt där Stockholms stad stödjer elektrifiering av vägtransporter är www.fixaladdplats.se  som ger konkreta råd och tips till bostadsrättsföreningar och fastighetsägare hur man enkelt fixar laddplatser i garage och på utomhusparkeringar.

– Den bästa laddplatsen för elbilen är fortfarande hemma. Tanken med laddgatorna i innerstan för elbilar är att laddningen ska kunna ske av besökare på dagen och boende på natten, säger Katarina Luhr.

– Samtidigt som vi ställer om från fossilt till eldrivet behöver vi prioritera framkomligheten för rörlig trafik och stadsliv på våra gator. Generellt behöver gatuparkeringen minska och andelen bilar som parkerar på tomtmark och i garage öka, säger Daniel Helldén.

Stadens helägda bolag Stockholm Parkering har över 800 publika laddplatser i garage och på ytparkeringar och fler ska det bli. När bolaget bygger nytt och renoverar blir det minst 20 procent laddplatser i alla parkeringsanläggningar. Stadens bostadsbolag Familjebostäder, Svenska Bostäder och Stockholmshem har också börjat jobba med liknande ambitioner vid nyproduktion. Vid nyproduktion när staden äger marken kräver staden 20 procent laddning i garage för alla byggherrar i markupplåtelseavtalen.

Beslutshandlingarna bifogar och finns här http://insynsverige.se/stockholm-kf/sammantrade?date=2017-05-29#agenda-60

Läs och dela pressmeddelandet på vårt pressrum: http://www.pressmachine.se/pressroom/view/miljopartiet-i-stockholms-stad

Kontakt


Mårten Roslund

Pressekreterare

marten.roslund@stockholm.se

0761-22 96 25

Elisabeth Ekstrand

Pressekreterare

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

076-122 96 02