Landshövding Magdalena Andersson bjuder tillsammans med länsråd Lars Lustig in till en pressfrukost fredag 10 januari. Plats: Länsresidenset. Tid: 8.30.

Länsledningen beskriver och kommenterar aktuella uppdrag i regleringsbrevet från regeringen, samt ett antal aktuella utmaningar och möjligheter i länet. Medverkar gör också Eva-Lena Fjällström, Beredskapsdirektör.

Pressfrukosten kommer att fokusera på ett antal områden, bland annat:

Totalförsvar – Totalförsvaret, som består av civilt och militärt försvar, byggs upp igen. Länsstyrelsen är den högsta civila totalförsvarsmyndigheten i länet. Under 2020 sker ett antal aktiviteter inom ramen för den succesiva uppbyggnaden.

Aktuella utmaningar - etableringar, infrastruktur, demografi med mera

Länsstyrelsens roll i det regionala utvecklingsarbetet.
 

Anmälan till asa.lundvall@lansstyrelsen.se senast torsdag den 9 januari klockan 15:00.

Media hälsas välkomna!

Dag: fredag 10 januari
Tid: 8.30
Plats: Länsresidenset, Umeå

 


 


Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövding Helene Hellmark Knutsson är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad samt ett gott liv för invånarna. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.


Kontakt


Jörgen Boman

Kommunikationschef och presskontakt

jorgen.boman@lansstyrelsen.se

070-669 00 10

070-669 00 10

Emma Johansson

Kommunikatör Naturvårdsenheten

emma.e.johansson@lansstyrelsen.se

072-223 15 04

Robert Klingbert

Kommunikatör

robert.klingbert@lansstyrelsen.se

Linnéa Ivarsson

Miljökommunikatör

linnea.ivarsson@lansstyrelsen.se

010-225 43 74

072-236 22 41