Riksdagen har fattat beslut om en tillfällig covid 19 - lag. Syftet med lagen är att minska smittspridningen i samhället. Länsstyrelserna får i uppdrag att utöva tillsyn så att lagen efterlevs.

Länsstyrelserna har fått nya tillsynsuppgifter av verksamheter i den tillfälliga pandemilagen och förordningen. Syftet med tillsynen är att minska smittspridningen genom att informera om och kontrollera efterlevnaden av föreskrifter och beslut.

- Den viktigaste åtgärden för att begränsa smittspridningen är att var och en av oss följer myndigheternas riktlinjer och rekommendationer.  Vi behöver ha fortsatt tillit till att människor agerar på rätt sätt. Tillsyn av verksamheter är ett verktyg för att kunna vidta åtgärder i de fall där rekommendationerna inte efterlevs. Vi har ett gott samarbete mellan myndigheter, kommuner, näringsidkare och allmänhet och det är viktigt i det kommande arbetet med anledning av den nya lagen, säger Helene Hellmark Knutsson, landshövding i Västerbotten.  

De verksamheter som för närvarande är aktuella för tillsyn är gym- eller sportanläggningar för inomhusaktivitet, badhus, handelsplatser (inklusive exempelvis köpcentrum, serviceställen och butiker), allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt yrkesmässig uthyrning/användning av platser för privata sammankomster. Uppdraget gäller från den 10 januari och fram till 30 september – samma tidsperiod som lagen. Fler verksamheter kan komma att omfattas om regeringen, Folkhälsomyndigheten eller Länsstyrelsen utfärdar nya föreskrifter eller fattar nya beslut.

Kontroller kan ske på distans eller genom besök på plats. Tillsynen ska utgå från risk och väsentlighet och bedrivas där den bedöms minska smittspridningen i störst omfattning.

- Länsstyrelsen kommer i första hand att informera och ge stöd och råd för att verksamheterna ska göra rätt. Men, det kan också bli aktuellt med mer tvingande åtgärder, om det skulle vara så att nödvändiga förbättringar inte sker frivilligt, säger Annelie Grip Hansson, länsveterinär

Arbetet med att utveckla organisationen och tillämpningen av tillsynen kommer att ske succesivt. Uppdraget gäller från den 10 januari och kan utökas om regeringen, Folkhälsomyndigheten eller Länsstyrelsen utfärdar nya föreskrifter eller fattar nya beslut.

För mer information kontakta:

Annelie Grip Hansson
Länsveterinär
010-225 42 55
annelie.griphansson@lansstyrelsen.se
 


Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövding Helene Hellmark Knutsson är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad samt ett gott liv för invånarna. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.


Kontakt


Jörgen Boman

Kommunikationschef och presskontakt

jorgen.boman@lansstyrelsen.se

070-669 00 10

070-669 00 10

Emma Johansson

Kommunikatör Naturvårdsenheten

emma.e.johansson@lansstyrelsen.se

072-223 15 04

Robert Klingbert

Kommunikatör

robert.klingbert@lansstyrelsen.se

Linnéa Ivarsson

Miljökommunikatör

linnea.ivarsson@lansstyrelsen.se

010-225 43 74

072-236 22 41