Länsstyrelsen har beslutat att tillstyrka fastställelse av en järnvägsplan för Norrbotniabanan. Det gäller sträckan mellan Ytterbyn och Grandbodarna inom Skellefteå kommun.

Det är den första järnvägsplanen som Länsstyrelsen tillstyrker sedan järnvägsplanen för sträckan Umeå-Dåva tillstyrktes år 2017. Beslutet innebär ytterligare ett steg framåt inom ramen för projektet Norrbotniabanan.

Näringslivet investerar över 300 miljarder kronor i Norr- och Västerbotten fram till år 2035. Norrbotniabanan är viktig för att Sverige ska kunna dra nytta av den starka ekonomiska utvecklingen i norra Sverige och få avkastning på de investeringar som görs i området. 

Regeringen anslog, i den nationella planen för transportsystemet 2018–2029, medel till bygget av sträckan Umeå – Skellefteå.

Intervju
Landshövding Helen Hellmark Knutson finns tillgänglig för intervjuer om Norrbotniabanan med utgångspunkt i Trafikverkets inriktningsförslag inför transportinfrastrukturplanering för en ny planperiod. I inriktningsunderlaget föreslås att byggstarten för sträckan Dåva-Skellefteå ska skjutas upp och att finansiering för planering och byggande av sträckan Skellefteå-Luleå inte ska prioriteras i kommande transportplan. Vid intresse kontakta Jörgen Boman, kommunikationschef Länsstyrelsen Västerbotten.

 


Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövding Helene Hellmark Knutsson är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad samt ett gott liv för invånarna. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.


Kontakt


Jörgen Boman

Kommunikationschef och presskontakt

jorgen.boman@lansstyrelsen.se

070-669 00 10

070-669 00 10

Emma Johansson

Kommunikatör Naturvårdsenheten

emma.e.johansson@lansstyrelsen.se

072-223 15 04

Robert Klingbert

Kommunikatör

robert.klingbert@lansstyrelsen.se

Linnéa Ivarsson

Miljökommunikatör

linnea.ivarsson@lansstyrelsen.se

010-225 43 74

072-236 22 41