Internationella mansdagen infaller måndagen den 19 november och har funnits sedan 1999. Länsstyrelsen i Hallands län bjuder för första gången in till ett evenemang för att uppmärksamma denna dag.

Syftet med kvällen är att fokusera på mäns och pojkars hälsa, uppmärksamma mäns bidrag till samhället, förbättrade relationer samt lyfta positiva manliga förebilder.

– Det är viktigt att uppmärksamma att ojämställdhet drabbar både män och kvinnor. Det finns också många goda förebilder i Halland som tycker att de här frågorna är viktiga, bland annat de som har valt att vara med och arrangera den här dagen tillsammans med oss, säger Urszula Hansson, särskilt sakkunnig i jämställdhet och mänskliga rättigheter på Länsstyrelsen i Hallands län.

Bakom evenemanget står Länsstyrelsen i Hallands län, Hallands idrottsförbund, Högskolan i Halmstad, Företagarna Halmstad, Sisu Idrottsutbildarna samt Bendt bil. Förberedelser har genomförts utifrån Länsstyrelsens samverkansmodell blomman som syftar till att flera aktörer arbetar tillsammans för bästa resultat.

Kom och möt arrangörerna och få förhandsinformation om det kommande evenemanget. Idag, tisdagen den 30/10 klockan 15.30 på Bendt Bil i Halmstad. Hör gärna av er om ni är intresserade av att komma.

Mer information och program för uppmärksammandet av internationella mansdagen.

Kontakt:

Urszula Hansson, Särskilt sakkunnig i jämställdhet och mänskliga rättigheter.

Epost: urszula.hansson.lansstyrelsen.se

Telefon: 010 – 224 32 53

 

Linda Wennerholm, ANDT-samordnare på Länsstyrelsen i Hallands län.

Epost: linda.wennerholm@lansstyrelsen.se

Telefon: 072 - 540 17 03Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.


Kontakt


Niklas Glans

Kommunikationschef

Niklas.Glans@lansstyrelsen.se

010 - 22 43 248

Sofie Tedenstad Svebring

Kommunikatör

sofie.tedenstad-svebring@lansstyrelsen.se

010 - 22 43 363

Åsa Ehrnberg

Kommunikatör

asa.ehrnberg@lansstyrelsen.se

010 - 22 43 229

Nicole Blomstrand

Kommunikatör

nicole.blomstrand@lansstyrelsen.se

010 - 22 43 304

Marcus Johansson

Kriskommunikatör

marcus.johansson@lansstyrelsen.se

010 - 22 43 275