Söndagen den 9 september är det val till riksdag, kommun och landsting. Länsstyrelsen har som uppgift att manuellt kontrollräkna valnattens resultat i Halland. Den slutliga rösträkningen på Länsstyrelsen börjar dagen efter valdagen och pågår under cirka två veckors tid.

Under valnatten ansvarar Länsstyrelsen för valnattsrapporteringen. Det innebär att valdistrikten i länet rapporterar sina röstresultat till oss. Länsstyrelsen registrerar in resultatet från rösträkningen kontinuerligt och du kan följa rösträkningen direkt på www.val.se (vi har inga andra resultat att dela med oss av än de som syns på www.val.se). 

Efter valet genomför vi den slutliga rösträkningen. Rösträkningen på Länsstyrelsen är en offentlig förrättning och både privatpersoner och media är välkomna hit under de cirka två veckor som rösträkningen pågår.

Samtliga röster beräknas vara räknade den 21 september. Riksdagsvalets röster räknas först, därefter kommunvalen i följande ordning: Halmstad, Laholm, Hylte, Falkenberg, Varberg och Kungsbacka. Sist räknas regionvalets röster.

Intervjuer och bevakning av rösträkningen

Media är välkomna att närvara under rösträkningen och det finns möjlighet till intervju med rösträknare eller valansvarig på Länsstyrelsen.  

Rösträkningen sker i Länsstyrelsens lokaler på Slottsgatan 2 i Halmstad. Måndagen den 10 september pågår arbetet mellan klockan 9.00-17.00 samt 8.00-16.30 övriga dagar som räkningen pågår. Meddela gärna oss i förväg om ni vill komma på besök så har vi lättare att ta emot er på bästa sätt samt möjlighet att se till att personer är tillgängliga för intervju.

Fakta Länsstyrelsen roll

Länsstyrelsen har en viktig roll inför, under och efter valet den 9 september. Som regional valmyndighet beslutar Länsstyrelsen om valdistrikt, ansvarar för den slutliga rösträkningen i alla val, fastställer resultaten vid kommunval och val till landstingsfullmäktige. Länsstyrelsen ansvarar även för utbildning av valnämnderna i länets kommuner.

Läs mer om Länsstyrelsens roll och uppgifter i samband med valet

Länsstyrelsen i Hallands valnummer

Under tiden rösträkningen pågår kan du nå Länsstyrelsens arbetsgrupp för valet på ett specifikt nummer. Valnumret är: 010-224 35 00.Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.


Kontakt


Niklas Glans

Kommunikationschef

Niklas.Glans@lansstyrelsen.se

010 - 22 43 248

Sofie Tedenstad Svebring

Kommunikatör

sofie.tedenstad-svebring@lansstyrelsen.se

010 - 22 43 363

Åsa Ehrnberg

Kommunikatör

asa.ehrnberg@lansstyrelsen.se

010 - 22 43 229

Nicole Blomstrand

Kommunikatör

nicole.blomstrand@lansstyrelsen.se

010 - 22 43 304

Marcus Johansson

Kriskommunikatör

marcus.johansson@lansstyrelsen.se

010 - 22 43 275