Uppskattningsvis 4 - 5 procent av alla barn i Sverige lever med en förälder med missbruks- eller beroendeproblem. I Hallands län är detta cirka 3600 barn. Därför är personal i förskolan målgrupp för 2018 års uppmärksamhetsvecka, "Förskolan spelar roll"! Kampanjveckan genomförs hela vecka 7.

Många barn lever i familjer med missbruk- eller beroendeproblem

Många barn växer upp i familjer där någon vuxen dricker för mycket. Barn som växer upp i familjer med missbruk och får stöd av en vuxen i sin närhet har större förutsättningar att själva växa upp till friska och starka vuxna. Förskolan är en verksamhet där pedagogerna i hög utsträckning har kontakt med föräldrar/vårdnadshavare. Det gör att förskolans personal har stora möjligheter att upptäcka och se de här barnen.

Länsstyrelserna i Halland, Kalmar, Kronoberg, Gotland, Blekinge och Jönköpings län uppmanar därför länens förskolor att uppmärksamma kampanjen som också förser förskolorna med konkreta tips och metoder för att arbeta förebyggande. 

- Vår förhoppning är att så många förskolor som möjligt uppmärksammar det här. Varje förskola som ansluter sig är betydelsefull och kan göra stor skillnad för barnen. Förskolans personal har en unik möjlighet i det dagliga mötet att tidigt upptäcka och agera om barn far illa eller när det finns risk för det, säger Linda Wennerholm från Länsstyrelsen i Halland.

Vanligt att lärare misstänker att elev har förälder/vårdnadshavare med alkoholproblem

Novus har på uppdrag av Systembolaget genomfört en undersökning där 2 000 lärare i årskurs 1 – 6 har intervjuats. Resultatet visar att sju av tio lärare har haft anledning att misstänka att en elev har en förälder eller vårdnadshavare som har alkoholproblem. Var femte lärare uppger att de har haft misstankar av detta slag vid flera tillfällen.

- Det är viktigt att barn och ungdomar fångas upp tidigt. Vi som träffar barnen varje dag har en unik möjlighet i att upptäcka om ett barn far illa eller när det finns risk för det. Det är ju också så att vi har en skyldighet att anmäla till socialtjänsten om vi får kännedom om, eller misstänker något, säger Linnea Danielsson, förskolechef, Mörbylånga kommun.

För ytterligare information

Föräldrar i beroende- och missbruksvård och deras barn, CAN, 2014, s 8.

https://www.duspelarroll.se/

Linda Wennerholm, ANDT-samordnare Hallands län
Malin Weinholtz, ANDT-samordnare Blekinge län
Marie-Louise Sehlgård, ANDT-samordnare Gotlands län
Elin Undevall, ANDT-samordnare Jönköpings län
Olof Emilsson, ANDT-samordnare Kalmar län
Anna Ståhl, ANDT- samordnare Kronobergs län

Länsstyrelsen Hallands län

Linda Wennerholm, Utvecklingsenheten/ANDT-samordnare samt föräldraskapsstöd
Telefon 010-224 33 01
E-post: linda.wennerholm@lanssstyrelsen.se

Länsstyrelsen Blekinge län

Malin Weinholtz ANDT-samordnare
Direkttelefon: 010-224 01 09
E-post malin.weinholtz@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen Gotlands län

Marie-Louise Sehlgård, Enheten för social hållbarhet och beredskap ANDT-samordnare
Telefon. 010-2239290
E-post: Marie-Louise.Sehlgard@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen Jönköpings län
Elin Undevall, Enhetens för social hållbarhet/ANDT-samordnare
Telefon: 010 -223 65 14
E-post: elin.undevall@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen Kalmar län
Olof Emilsson Enheten för social hållbarhet/ANDT-samordnare
Telefon: 010-223 84 67
Mobil: 070-228 13 20
E-post: olof.emilsson@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen Kronobergs län                 
Anna Ståhl, Enheten för social hållbarhet/ANDT-samordnare
Telefon: 010-223 71 82
E-post: anna.stahl@lansstyrelsen.se


Ämnen

Skola

Platser

Halland

Taggar

förskola

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.


Kontakt


Niklas Glans

Kommunikationschef

Niklas.Glans@lansstyrelsen.se

010 - 22 43 248

Sofie Tedenstad Svebring

Kommunikatör

sofie.tedenstad-svebring@lansstyrelsen.se

010 - 22 43 363

Åsa Ehrnberg

Kommunikatör

asa.ehrnberg@lansstyrelsen.se

010 - 22 43 229

Nicole Blomstrand

Kommunikatör

nicole.blomstrand@lansstyrelsen.se

010 - 22 43 304

Marcus Johansson

Kriskommunikatör

marcus.johansson@lansstyrelsen.se

010 - 22 43 275