Alla vinner när ingen vinner! Lantmannens chefredaktör Anna Nilsson, längst till vänster, lämnade över checken till Lena Åsheim, Stiftelsen Lantbruksforskning. Foto: Marcus Frennemark, Lantmannen

Under odlingssäsongen 2018 har tidningen Lantmannen arrangerat odlingstävlingen Maltkornsmästaren där 33 lag har tävlat på ett fält i Östergötland.

Men extremhettan under odlingssäsongen visade sig vara en svår utmanare, och inget av lagen nådde upp till tävlingskriterierna avseende proteinhalt.

Nu skänker Lantmannen de 50 000 kronor som skulle ha delats ut till vinnarlaget till Stiftelsen Lantbruksforskning. 

Summan går oavkortat till ett svenskt projekt inom maltkornsforskning, där man går vidare med de utmaningar som tävlingslagen har tampats med - bland annat hur värmestress påverkar maltkorn och kan leda till förhöjda proteinhalter. Syftet är att ge ny kunskap till odlarkåren, vilket också har varit bakgrunden till odlingstävlingen Maltkornsmästaren.

- På så vis investerar vi i ny kunskap på ett ännu outforskat område inom svensk växtodling, säger Anna Nilsson, chefredaktör på Lantmannen.

Stiftelsen Lantbruksforskning kommer att förmedla pengarna och ordförande Lena Åsheim tog emot en symbolisk check på Elmia Lantbruks stora scen i dag, den 24 oktober.

- Det här ger oss en kick och vi ska se till att få fram nytt underlag för vidare rådgivning till lantbrukarna. Det här visar hur viktigt det är med forskning under svenska förhållanden, inte minst när det kommer till påverkan av ett förändrat väder och klimat, säger Lena Åsheim.

Lantmannen kommer att rapportera löpande om forskningsprojektets gång.

Den 20 november arrangerar Lantmannen Maltkornsmästardagen på Vreta kluster med ytterligare analyser och fördjupning av resultatet.

Läs mer här: https://www.lrfmedia.se

På bilden ovan: 
Från vänster: Anna Nilsson, chefredaktör Lantmannen, Ingemar Gruvaeus, Yara, Lena Åsheim, ordförande Stiftelsen Lantbruksforskning, Anders Fällman, reporter tidningen Lantmannen och tävlingsledare för Maltkornsmästaren, Johan Karlzén, ordförande Sveriges Spannmålsodlarförening och tävlingsdomare för Maltkornsmästaren och Axel Lagerfelt, Lantbrukare på Tolefors Gård och tävlingsvärd för Maltkornsmästaren.

Fotograf: Marcus Frennemark, tidningen Lantmannen. 

Vill du veta mer? Mejla Anna Nilsson, chefredaktör tidningen Lantmannen, eller ring 073-644 63 53.
Kontakt