28 november

Välkommen att ta del av resultat från två av Riksbankens Jubileumsfonds senast avslutade forskningsprogram. Dessutom presenteras årsboken på en konferens om hoten mot freden:

28 november

Hoten mot freden - inte alltid det man förväntar sig

Val, demokratiseringsprocesser och att flyktingar kan återvända till sina hemländer, ses ofta som delar av en hållbar fredsprocess. Men ibland leder precis samma saker till nya oroligheter. Kom och lyssna på statsvetaren Patrik Johansson och fredsforskaren Kristine Höglund, som under ledning av professor Arne Jarrick talar om några av de mer oväntade hoten mot en fredlig samhällsutveckling.

Läs mer på www.iffs.se/kalendarium/hoten-mot-freden/

30 november

Minne, berättande och historikerns ansvar

Hur skapar samhällen sina minnen och hur presenteras de? Vad väljer vi att minnas och vad tycker vi är lämpligt att glömma bort? Består historien av en sammanhållen tid, eller i stället av en mängd olika, korsande tider?

Dessa och andra frågor behandlas under konferensen där forskare verksamma i forskningsprogrammet Tid, minne, representation (2010-2015) presenterar sitt arbete för allmänheten. Dagen avslutas med ett samtal om litterärt och historiskt berättande.

Läs mer på: http://historiska.se/kalendarium/2016/11/30/konferens-minne-berattande-och-historikerns-ansvar/

6 december

Ungdomars politiska utveckling

Slutkonferens från forskningsprogrammet - Youth and Society. Under sju år har femton forskare vid Örebro universitet följt 4000 ungdomar och deras föräldrar i vad som blivit en av världens mest omfattande ungdomsstudier. Målet har varit att ta reda på hur det går till när intresset för politik väcks och utvecklas – eller inte. Möt forskare, politiker och opinionsbildare i en diskussion om vad det betyder för den demokratiska utvecklingen i Sverige.

Läs mer på: https://www.oru.se/forskning/forskningsmiljoer/hs/yes/Konferens-Ungdomars-politiska-utveckling/Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.


Kontakt


Hanna Köllerström

Kommunikationsansvarig

hanna.kollerstrom@rj.se

08 506 26 435