Många tjänstetillsättningar inom akademin är riggade. Det innebär att det på förhand är uppgjort vem som ska få jobbet. Lärosätena lever inte upp till grundlagen – alla tillsättningar inom staten ska ske i öppen konkurrens och tillsättas med den bäst lämpade kandidaten.

Bild på omslag av SULF:s rapport Ett spel för galleriet?Problemen med utlysningar framkommer tydligt i den nya rapporten Utlysningar – ett spel för galleriet? Om anställningsprocesser i akademin från Sveriges universitetslärare och forskare, SULF.

- Varenda riggad anställning är ett misslyckande. Det är fel på så många plan: det är regelvidrigt, det är orättvist mot de sökande som inte får en hederlig chans och det riskerar kvaliteten i högskolan på sikt, säger Mats Ericson, förbundsordförande för SULF.

De riggade anställningsprocesserna kan också resultera i minskad akademisk mobilitet mellan lärosätena. Dessa utlysningar innebär även risk för nepotism. I förlängningen ger det arbetsplatser där man drar sig för att ifrågasätta och uppfattas som obekväm.

I rapporten, som baseras på en kartläggning av 268 anställningsprocesser vid tre lärosäten*, framkommer att allt för många av anställningarna sköts på ett sätt som tyder på att de varit uppgjorda på förhand eller i alla fall att det inte varit meningen att de skulle locka många sökande:

  • Drygt hälften av anställningarna har varit utlysta kortare tid är tre veckor och var tionde anställning har varit utlyst kortare tid än en vecka.
  • Tre av fyra anställningar har haft färre än fem sökanden och drygt en tredjedel har bara haft en enda sökande.
  • Cirka tre av fyra anställningar har tillsatts med en intern sökande.

SULF kräver nu att lärosäten och regering lever upp till grundlagens krav och säkerställer att rekryteringsprocesserna sköts på ett korrekt sätt. Lärosätena måste införa och tillämpa rutiner som omöjliggör riggade utlysningar.

SULF kräver även att regeringen ger Universitetskanslersämbetet i uppdrag att kontrollera att lärosätena har transparenta och rättssäkra anställningsprocesser. Regeringen måste också säkerställa lärosätenas förutsättningar för en långsiktigt hållbar kompetensförsörjning genom att öka andelen direkta forskningsanslag till lärosätena.

*SULF:s kartläggning har gjorts av 268 utlysningar under 2016 vid tre fakulteter (Lunds tekniska högskola, samhällsvetenskaplig fakultet vid Stockholms universitet och medicinsk fakultet vid Uppsala universitet).

Rapporten Ett spel för galleriet? Om anställningsprocesserna i akademin

Foton på Mats Ericson

Klicka på bilden för att komma till Youtube och se en kort film om SULF:s rapport Ett spel för galleriet? Öppnas i nytt fönster.Vi ägnar hela vår kraft åt universitetslärarnas lönevillkor och professionella yrkesfrågor. Sveriges universitetslärare och forskare är det enda förbundet som på heltid ägnar sig åt högskolan. Vi kan högskolan – högskolan är vårt område. SULF är partipolitiskt obundet och anslutet till Saco.


Kontakt


Ulrika Herstedt

Presskontakt

uh@sulf.se

070-796 36 30

Jon Stenbeck

Kommunikationschef

js@sulf.se

070-796 36 15

070-796 36 15