Regeringen har beslutat om nytt förordande för länsråd Lars Lustig. Förordnandet gäller under perioden 2021-04-01 till och med den 31 mars 2026.

Lars Lustig tillträdde som länsråd vid Länsstyrelsen Västerbotten 2013 efter fem år som universitetsdirektör vid Umeå universitet. Lustig har också arbetat vid Stockholms universitet, Utbildningsdepartementet och Högskoleverket. Han har även varit särskild utredare på uppdrag av regeringen.  

Det nya förordnandet innebär fortsatt fullt fokus på att tillsammans med Länsstyrelsens medarbetare vidareutveckla Länsstyrelsens interna processer och externa relationer. 

Länsrådet är Länsstyrelsens högste tjänsteman med uppgift att leda det dagliga arbetet i myndigheten. Länsrådet fungerar också som landshövdingens närmaste medarbetare och ersättare när hon eller han inte är i tjänst eller har förhinder. Länsrådet utses av regeringen efter normalt rekryteringsförfarande.  

- Jag är glad och hedrad över att få förtroendet att fortsätta som länsråd. Att tillsammans med landshövding Helene Hellmark Knutsson och alla duktiga medarbetare på Länsstyrelsen få fortsätta arbeta i och för Västerbotten är en ynnest. Det bästa jobb en Kalvträsk-pojke överhuvudtaget kan ha, säger Lars Lustig. 

 

För mer information kontakta:
Lars Lustig
Länsråd
Länsstyrelsen Västerbotten
073-620 50 01
lars.lustig@lansstyrelsen.se  


Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövding Helene Hellmark Knutsson är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad samt ett gott liv för invånarna. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.


Kontakt


Jörgen Boman

Kommunikationschef och presskontakt

jorgen.boman@lansstyrelsen.se

070-669 00 10

070-669 00 10

Emma Johansson

Kommunikatör Naturvårdsenheten

emma.e.johansson@lansstyrelsen.se

072-223 15 04

Robert Klingbert

Kommunikatör

robert.klingbert@lansstyrelsen.se

Linnéa Ivarsson

Miljökommunikatör

linnea.ivarsson@lansstyrelsen.se

010-225 43 74

072-236 22 41