Ordförande i Norrköpings kommunstyrelse och Socialdemokraternas förre partisekreterare, Lars Stjernkvist, valdes idag till ordförande för Avfall Sverige.

Det var ett enhälligt beslut som klubbade den nye ordföranden vid Avfall Sveriges årsmöte i Stockholm. 

– Lars bakgrund som kommunstyrelseordförande i Norrköping, en kommun som genomfört stora miljöprojekt, bådar gott för ett Avfall Sverige som även fortsättningsvis kommer att visa vägen till ett hållbart samhälle, kommenterar avgående ordförande Claes Thunblad.

– Det här är ett drömuppdrag om man är engagerad i miljöfrågor och gillar att vistas i gränslandet mellan politik och näringsliv. Dessutom träder jag till i ett läge då hela verksamheten står inför en rejäl omställning och ambitionshöjning, säger Lars Stjernqvist.

Tidigare ordförande, Claes Thunblad, avböjde omval efter att ha avsagt sig uppdraget som kommunstyrelsens ordförande i hemkommunen Järfälla.

Övriga styrelsemedlemmar, nya namn markerade med en *

Förtroendevalda:

Lars Stjernkvist (S), ordförande, Norrköping 

* Maria Antonsson (MP), Stockholm Vatten och Avfall 

Johan Algernon (M), Täby 

Robin Holmberg (M), vice ordförande, Ängelholm 

Per-Erik Johansson (S), Vakin, Umeå 

* Ann-Katrin Järåsen (S), Torsby 

Pär Jönsson (M), Östersund 

Steve Sjögren (S), KSRR, Kalmar 

Anna Tenje (M), Växjö 

Wendla Thorstensson (C), Sydnärkes kommunalförbund 

Tjänstepersoner:

Gunilla Carlsson, Sysav, Malmö 

Mile Elez, Tekniska verken i Linköping 

Carina Färm, Vafab Miljö Kommunalförbund, Västerås 

* Irene Hedlund, Härnösand Energi & Miljö 

Agneta Lantto-Forsgren, Skellefteå 

Lisbeth Martinsson Skinnar, Dala Vatten och Avfall, Leksand 

Lars Persson, Avfallshantering Östra Skaraborg, Skövde 

Anders Åström, Renova, Göteborg 

För mer information kontakta 

Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef Avfall Sverige tel 070-662 61 28, e-post acg@avfallsverige.se 

Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i alla landets kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är “Det finns inget avfall”. Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds. Kommunerna och deras bolag är ambassadörer, katalysatorer och garanter för denna omställning.
Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.


Kontakt


Anna-Carin Gripwall

Kommunikationschef

acg@avfallsverige.se

070-6626128