Omslag På nötta och nyröjda stigar i Sápmi Fotograf/Källa: Formgivning: Tomas Einarsson

I 2021 års fastebok tas vi med på vandringar genom Sápmi, guidade av prästen Bo Lundmark som var samernas kyrkoherde mellan åren 1979 och 1991. Boken är inte en kronologisk berättelse utan består av ett antal lassokast ut i Sápmi för att försöka fånga något av samisk verklighet, där varje kapitel tar oss med på nya stigar.

På nötta och nyröjda stigar i Sápmi är den nionde boken i serien Ärkebiskopens fastebok för enskild eller gemensam läsning och reflektion. Ärkebiskopen väljer varje år ut en författare och skriver bokens förord.

 

”För den som själv vandrat i fjällen blir minnen levande. Även den som aldrig varit i Sápmi kan höra ljud och se vyer i sitt inre. Med Bo Lundmarks text och Magdalena Brunzells talande illustrationer blir vandringen i den yttre miljön lätt till en vandring också i det inre landskapet. Psalmerna blir ett så självklart uttryck för tron. De öppnar ett djup samtidigt som de leder till en enkelhetens punkt.” skriver Antje Jackelén i förordet.

 

I 2021 års fastebok tar prästen Bo Lundmark med läsaren på en vandring längs nötta och nyröjda stigar i det vidsträckta Sápmi. På skidor eller till fots färdas vi på fjäll och i skogar genom tid och rum. Vi möter människors livsberättelser, tar del av deras gudsbilder och möter naturen genom människornas liv. Vi får ta del av deras erfarenheter och tankar om framtiden.

Boken innehåller finstämda illustrationer av djur och natur av Magdalena Brunzell samt Sensus studiematerial för samtalsgrupp eller studiecirkel. 10 kronor per såld bok går till fasteinsamlingen Act Svenska kyrkan.

Bo Lundmark var under många år samernas kyrkoherde vilket innebar ett nomadiserande liv där han, ofta på vandrande eller skidande fot, tog sig fram till sina församlingsbor.

 

Produktinformation

Titel: Ärkebiskopens fastebok 2021, På nötta och nyröjda stigar i Sápmi

Författare: Bo Lundmark

Förlag: Verbum AB

Omslag och grafisk form: Tomas Einarsson  

Illustrationer: Magdalena Brunzell

Kartor: Hans Petterson

ISBN: 978-91-526-3841-5

Utgivning: 18 januari 2021

Pris från: 149 kr/st

 

Verbum skapar, distribuerar och marknadsför produkter och tjänster i tryckta och digitala kanaler mot den kyrkliga marknaden. Genom gediget kunnande om församlingarnas behov levererar vi relevant och värdeskapande innehåll. Vår målsättning är att hjälpa församlingarna att stärka sina verksamheter och nå sina mål.
Kontakt


Sofie Kalodimos

Projektledare Frälsarkransen

sofie.kalodimos@verbum.se

0766 77 76 14

Åsa Svedin

Marknadsansvarig

asa.svedin@verbum.se

070 193 82 28