Fotograf/Källa: Energikontor Sydost

Det kan bara bli bättre med fler lastcyklar! Den 4:e april samlas kommuner, regioner, företag och organisationer för att kick-starta ett nätverk som ska fokusera på att öka lastcykling i sydost. På Emmaboda Folkets hus blandas föreläsningar med möjlighet att få provköra olika typer av lastcyklar.

Med siktet inställt mot att vi måste få en hållbar framtid är lastcykeln helt rätt i tiden. Den är fossilbränslefri och ger därmed inte upphov till luftföroreningar eller negativ klimatpåverkan. Den är tyst och när den ersätter resor eller transporter som annars skulle skett med bilar eller lastbilar så minskar både buller och luftföroreningar. Eftersom den tar mycket mindre plats än en bil, så minskar också trängsel och behov av parkeringsplatser. Men lastcykeln är inte bara en klimathjälte, för den som väljer att trampa sig fram genom livet så gör man dessutom en investering i sin egen hälsa, en del menar att personer som cyklar regelbundet lever längre.

Energikontor Sydost arrangerar seminariet där deltagarna får ta del av andras erfarenheter och goda exempel. Dagen ska inspirera och visa möjligheter att använda lastcyklar i den egna verksamheten, men också att pusha kommuner och företag att skapa förutsättningar för fler att förflytta sig smidigt med detta transportmedel.

  •  Vi vill visa på lastcykelns potential och olika användningsområden, säger Rebecka Jonasson Gjerpe, projektledare på Energikontor Sydost. Till vår hjälp kommer det föreläsare från när och fjärran. Från Rostock kommer Clemens Weiss, ORG för att prata om sophantering med lastcyklar. Inbjuda kommuner, organisationer och företag kommer prata om hur man planerat för lastcyklar och hur lastcykeln kan vara en affärsidé eller ett arbetsredskap.

Deltagarna kommer få provcykla olika typer av el-assisterade lastcyklar efter lunch.

För mer information, kontakta

Johanna Wallin                                                                    

0709-21 60 56, johanna.wallin@energikontorsydost.se

Hållbart event
För oss på Energikontor Sydost är det viktigt att vi fattar medvetna, kloka och hållbara beslut och att vi tar ansvar för miljö och människor i allt vi företar oss, så även när vi planerar och genomför möten och andra event. Ett litet axplock av vad vi gör: programmet är anpassat efter tågtiderna, vi undviker plast, vi serverar bara kranvatten och strävar efter att ha ekologiska och fairtrade-märkta varor där så är möjligt. Läs mer på vår hemsida om vårt arbete med Hållbara event.

VI STÖDJER FÖRETAG & OFFENTLIGA AKTÖRER I ENERGI- OCH KLIMATARBETET på uppdrag av kommuner, landsting och regioner i Sydost.

Energikontor Sydost AB - Energy Agency for Southeast Sweden
Smedjegatan 37
352 46 Växjö, Sweden
Tel: +46 (0)470-76 55 60
Webb: energikontorsydost.se

 Kontakt


Johanna Wallin

Kommunikatör

johanna.wallin@energikontorsydost.se

0709-21 60 56

Lena Eckerberg

Utvecklingschef

lena.eckerberg@energikontorsydost.se

0734-40 82 75

Maria Johansson

Kommunikatör

maria.johansson@energikontorsydost.se

0709-216055