14 oktober 2021 arrangerar Energikontor Sydost och Växjö kommun en internationell hybridkonferens med fokus på lastcykellösningar för små och medelstora städer. Deltagandet sker på plats på PM & Vänner i Växjö och digitalt via webben.


Konferensen kommer att visa på verktyg och metoder för att övervinna olika utmaningar och tillgodose transportbehov som finns i små och medelstora städer.

”Hälften av alla bilresor vi gör är kortare än fem kilometer och i tätorter motsvarar antalet korta bilresor ca 80 procent. För att vi ska kunna ställa om till ett hållbart transportsystem så krävs det alternativa sätt att transportera både människor och material – där har vi sett att lastcyklar har stor potential.” säger Johanna Wallin, projektledare och kommunikatör på Energikontor Sydost.

Dagens huvudtalare; Veerle De Meyer från staden Mechelen i Belgien, kommer at prata om policyer för att öka användningen av lastcyklar, samt presentera hur lastcyklar används idag i medelstora städer i Europa. Richard Armitage, verkställande direktör för European Cycle Logistics Federation, kommer att visa upp goda exempel där lastcyklar har anammats av både småföretag och offentlig sektor.

Konferensen gästas av ett 40-tal deltagare från olika delar av Europa och modereras av Åsa Karlsson-Björkmarker.


I projektet Cobium har sex partner från fyra länder arrangerat 16 olika piloter för att identifiera goda exempel för användning av lastcyklar i kommunal service, för invånare och företag. Målet har varit att identifiera möjligheter och hinder för implementering av lastcyklar inom olika områden. Resultaten har sammanställts i olika guider och verktyg som går att ladda ner på cobium.eu.
 

För mer information, kontakta

Johanna Wallin, Energikontor Sydost

Johanna.wallin@energikontorsydost.se , 0709 - 21 60 56

 

cobium.eu

CoBiUM syftar till att minska antalet fossila fordon genom att främja lastcyklar som transportalternativ. Sex partners från Danmark, Sverige, Tyskland och Polen arbetar tillsammans för att utföra piloter och skapa en uppsättning riktlinjer som hjälper andra kommuner att integrera lastcyklar i sina mobilitetsplaner.

VI STÖDJER FÖRETAG & OFFENTLIGA AKTÖRER I ENERGI- OCH KLIMATARBETET på uppdrag av kommuner, landsting och regioner i Sydost.

Energikontor Sydost AB - Energy Agency for Southeast Sweden
Smedjegatan 37
352 46 Växjö, Sweden
Tel: +46 (0)470-76 55 60
Webb: energikontorsydost.se

 Kontakt


Johanna Wallin

Kommunikatör

johanna.wallin@energikontorsydost.se

0709-21 60 56