Chefens vardag är komplex och långt ifrån populära ledarskapsideal. Glappet är stort, menar forskarna bakom boken "När ledarskapet krackelerar".

I boken presenteras fem fallstudier där svenska mellanchefer observerats i vardagliga situationer. Allt från när de leder workshops till hanterar konflikter vid morgonmöten. Fallstudier visar på hur lätt ledarskapet riskerar att krackelera trots goda intentioner.

- Saker blir inte alltid som man tänkt sig som chef. Det är väldigt sällsynt att alla medarbetare förstår precis vad chefen har tänkt, säger Robert Wenglén, lektor vid Ekonomihögskolan i Lund.

Organisationskulturen styr

Tillsammans med forskarna Mats Alvesson, Anna Jonsson, Stefan Svenningsson, ställer han sig i boken frågande till den förenklade bilden av ledarskap som de menar skapar orealistiska förväntningar. Den enskilde ledarens betydelse förstoras ofta, menar de.

- I praktiken är ledarskap något som formas mellan människor. Mycket mer styrs av organisationskulturen än av hur chefen ser på sig själv och sitt ledarskap, säger Stefan Sveningsson, docent vid Ekonomihögskolan i Lund.

Krav på administration

Krav på god administration dominerar chefsarbetet. Och, menar författarna, det är inte att underskatta. Visioner och värderingar låter fint, men en kvalificerad administratör kan vara minst lika viktig för företaget.

- Det är viktigt att komma ihåg för alla chefer som slits mellan strategiska drömmål och operativa göromål, säger Anna Jonsson, docent vid handelshögskolan i Göteborg.

Förståelse för processer

"När ledarskapet krackelerar" vänder sig till alla som vill få ökad förståelse för ledarskapsprocesser i moderna organisationer och ger stöd och analysverktyg till läsare som tvivlar på enkla ledarskapsrecept.Fastigo är fastighetsbranschens ledande arbetsgivarorganisation. Vi tecknar heltäckande kollektivavtal och har lönestatistik för fastighetsbranschen. Fler än 1 100 företag i fastighetsbranschen har valt att ansluta sig till Fastigo för att få råd och stöd i personalfrågor och i ledarskapet.


Kontakt


Mona Finnström

VD

mona.finnstrom@fastigo.se

0706766922