LEDA20 är ett konsultbolag där ledarskap och social hållbarhet är i fokus. Den största delen av LEDA20s verksamhet idag är att utbilda chefer och ledare i det etablerade JGL-konceptet (Jämställdhet, Genus, Ledarskap). Bolaget utvecklar nu en kombination av olika typer av tjänster för att möta marknadens behov och därför väljer vi att skapa en nära relation med PublicInsight och dess grundare, Fredrik Tamm.

Ett viktigt område handlar om guidelines vid offentlig upphandling och där är Fredrik Tamms stora kunskap och erfarenhet ovärderlig, säger Liselott Vahermägi, VD LEDA20. Rapporter visar att företag som tar jämställdhet på allvar har högre sannolikhet för lönsamhet. Motsvarande siffra för en arbetsplats präglad av jämlikhet, alltså mångfald, ligger ännu högre.

 

När vårt samhälle utvecklas till allt mer digitala kontakter och tjänster är det än viktigare att våra grundläggande demokratiska grundbegrepp har sin plats i dessa. Vi måste kunna känna oss säkra på att såväl ledare och chefer som våra digitala system har ett normkritiskt förhållningssätt i sina beslutskedjor. Detta jobbar och erbjuder LEDA20 både expertstöd och utbildning i och om, säger Liselott Vahemägi vidare.

Sociala hållbarhetsaspekter blir allt viktigare för offentlig sektor att hantera och kravställa i offentliga upphandlingar. Jag är därför både glad och stolt att kunna meddela att jag är en av tre delägare i LEDA20 AB tillsammans med de två unika grundarna Charlotte Axelsson och Liselott Vahermägi som genomför flest JGL-utbildningar (Jämställdhet, Genus, Ledarskap) i hela landet just nu, säger Fredrik Tamm.

Med Fredrik Tamms stora kompetens gällande den offentliga marknaden och offentlig upphandling kommer LEDA20s affärsverksamhet att stärkas för att kunna möta behoven som ledare har av att skärpa sina verktyg för att leda, styra och upphandla jämställt och inkluderande, avslutar Charlotte Axelsson, medgrundare i Leda20 avslutningsvis.

 

Frågor besvaras av:

Liselott Vahermägi, VD LEDA20 AB    070-245 65 25

Fredrik Tamm, VD och grundare PublicInsight AB     070-712 43 57

Charlotte Axeslsson, Styrelseordförande LEDA20 AB     070-266 69 77

 

Om LEDA20

LEDA20s affärsidé är att erbjuda en ledarskapsutveckling som syftar till att bolag/organisationer skall kunna bidra till att nå Agenda2030-målen. 

Liselott Vahermägi och Charlotte Axelsson, som har grundat LEDA20, har båda lång erfarenhet av ledarskap och organisationsutveckling med särskilt fokus på jämställdhet och inkludering.

Det finns ett stort behov hos offentliga aktörer att få stöd i hur man ska ställa krav på jämställdhet, icke-diskriminering vid offentliga upphandlingar. Privata bolag/leverantör behöver utveckla sin förmåga att kunna möta dessa krav när de utformar välfärdstjänster.  

Kunder som anlitar LEDA20 har höga ambitioner och vill uppnå excellent kvalitet på sitt ledarskap. Den nivå där det jämställda och inkluderande ledarskapet genomsyrar hela organisationen, hela arbetsplatsen, alla arbetsprocesser samt alla varor/tjänster som företaget levererar. Dessa kunder har ambitioner att vara viktiga samhällsaktörer som bidrar till att uppnå Agenda 2030.

Vi erbjuder både företag och offentliga organisationer stöd i att skapa en jämställd, inkluderande och icke-diskriminerande arbetsmiljö och samtidigt kunna utveckla inkluderande tjänster och produkter.

Läs mer om LEDA20 på www.leda20.se

 

Om PublicInsight

PublicInsight grundades 2020 av företagets VD Fredrik Tamm. Med ett ekosystem av digitala tjänster skapar PublicInsight en fungerande offentlig marknad och gör det enklare att göra affärer. Tjänsterna hjälper leverantörer och köpare till ökad insikt för att de ska ha koll på marknaden och på sitt eget segment. PublicInsight hjälper aktörer att hitta möjliga affärer, de mest intressanta kunderna och potentiella nya partners för att se till att leverantörer kan svara på alla anbud de vill. 

Läs mer om PublicInsight på www.publicinsight.se

 

Kontakt