Kolorerad bild från 1904, tagen av Samuel Lindskog, tillhör Örebro läns museum Fotograf/Källa: Samuel Lindskog/Örebro läns museum

Den 8 juni öppnar Där fantasin bor, en utomhusutställning på Slöjd & Byggnadsvård på Nääs bestående av lekstugor och kojor, såväl nybyggda som antika. Utställningen är både en upplevelseplats för barn och en historieskrivning om lekstugor från 1800-talets mitt till idag.

Idén om att skapa en utställning som tilltalar både barn och vuxna uppstod med barnkonventionen som inspiration. 

– Vi vill göra barns röster hörda i vår verksamhet och samtidigt medverka till en hållbar utveckling genom att främja barns och ungas intresse för slöjd, hantverk och återbruk, säger Sara Degerfält, länshemslöjdkonsulent på Förvaltningen för kulturutveckling. 

Experimentverkstad i byggnadsvård för barn 
Utställningen består av ett antal olika lekstugor och kojor och är en plats för lek och experiment. Vid tre tillfällen kommer Barnens byggsöndag anordnas, det är träffar där barnen får testa på olika byggnadsvårdstekniker.  

–  Vi vill undersöka hur man kan jobba med barn och byggnadsvård, därför blir det en experimentverkstad för att se vad byggnadsvård kan vara för dem, säger Sara Degerfält. 

Lekstugans roll i historien
Antikvarien Linda Grey har författat en skrift om lekstugor från ett idé- och kulturhistoriskt perspektiv, som kommer att finnas för läsning ihop med utställningen. 

–  Lekstugor och kojor har genom tiderna varit barnens egna tillhåll. De har varit viktiga platser för att utforska självständighet och för att bygga självförtroende, säger Linda Grey. 

Leken fortsätter inomhus 
I Slöjd & Byggnadsvårds utställningshall finns ytterligare en lekfokuserad utställning att se – Play Happens. Utställningen består av olika lekredskap som är tänkta att användas i hemmet. De är gjorda av elever vid utbildningen Child Culture Design vid HDK Valand, som fick i uppdrag att fundera på lek i isolering under coronapandemin. Utöver Play happens har HDK-studenter varit med och byggt två av stugorna som är med i Där fantasin bor. 

– Eleverna har fört en dialog med barnen för att göra dem till medskapare och leken har fått styra skapandeprocessen, säger Christian Strömqvist, lärare på HDK. 

I utställningen ingår även en lekstuga från 1904, som lånats in från Kinna hembygdsförening.  

– Den här stugan skildrar lekstugans tidiga historia, en tid då de vuxna styrde över såväl lekstugors utseende som barnens lek. Den gamla stugan och HDK-elevernas nya stugor är varandras motsatser, både stil- och idémässigt, säger Carina Carlsson, antikvarie på Slöjd & Byggnadsvård.  

 

Faktaruta: 

Barnens byggsöndag tillfällen: 
15/8  
12/9  
10/10 

Kontaktpersoner:  

Carina Carlsson, antikvarie, Förvaltningen för kulturutveckling 
 E-postcarina.m.carlsson@vgregion.se 
Telefon: 073 - 088 72 60 

Sara Degerfält, Länshemslöjdskonsult, Förvaltningen för kulturutveckling 
E-post: sara.degerfalt@vgregion.se 
Telefon: 070 - 662 68 01 

Besöksadress: 
Slöjd & Byggnadsvård ligger vackert beläget vid Nääs slott i Floda i Lerums kommun. Nääs är beläget cirka 3 mil öster om Göteborg och 2 mil väster om Alingsås. 

Slöjd & Byggnadsvård 
Otto Salomons väg 4 
448 92 Floda 


Om Förvaltningen för kulturutveckling

I Västra Götalandsregionens Förvaltning för kulturutveckling samlas kompetens inom olika konstformer, natur- och kulturarv, drift av museer och besöksmål samt kulturella horisontella perspektiv såsom hållbarhet, tillgänglighet och barn och unga. Förvaltningen bildades 1 januari 2020 och är en sammanslagning av de tidigare förvaltningarna Kultur i Väst och Västarvet. Läs mer på vgregion.se/kulturutveckling

Relaterade bilder


Kontakt


Ida Northfell

Kommunikationschef

ida.northfell@vgregion.se

070-842 15 38

Anna Härdig

Kommunikatör

anna.hardig@vgregion.se

072-213 03 69

Zara Tellander

Kommunikatör

zara.tellander@vgregion.se

070-021 18 23

Marina Andersson

Kommunikatör

marina.ev.andersson@vgregion

070-085 29 00

Malin Strandlund

Kommunikatör

malin.strandlund@vgregion.se

072-175 53 35

Camilla Lindberg

Kommunikatör

camilla.p.lindberg@vgregion.se

072 038 74 45