Fotograf/Källa: Dan Ojanlahtva/Länsstyrelsen Norrbotten

Länsstyrelsen i Västerbotten och Institutionen för Vilt, Fisk och Miljö vid SLU kommer under 2018 genomföra en telemetri-studie på havsöring i Sävarån.

För att utveckla förvaltningen av havsöringen så genomförs en telemetristudie i Sävarån. Studien genomförs för att identifiera lekområden, partiella vandringshinder och kartläggning av fiskens vandringsbeteende. Förhoppningen är att kartläggningen ska kunna visa om havsöringen använder de lekområden som har skapats vid restaureringsarbetet i området.

– Vi hoppas få reda på mer information om fiskarnas vandringsbeteende som kommer kunna ligga till grund för framtida förvaltning, till exempel om det finns några vandringshinder som kan göra att fisken fördröjs i sin vandring. Studien är ett viktigt steg på vägen för att nå miljömålet om levande sjöar och vattendrag, säger Johanna Hägglund, projektkoordinator vid Länsstyrelsen Västerbotten.

Havsöringarna kommer att fångas i en fälla vid Sävaråns mynning från och med juli. Sändarförsedda havsöringar spåras sedan under hela sommar- och höstsäsongen.

– Vi vet ganska lite om havsöringsbestånden som vi har i våra vattendrag i Västerbotten. I många åar, Sävarån inkluderat, är bestånden relativt svaga och det är viktigt att få mer kunskap om öringens lekvandring och lekområden i dessa vatten. I studien kommer vi även spåra hur sävaråöringen rör sig längs med kusten, vilket blir viktigt för framtida förvaltning av stammen, säger Gustav Hellström, lektor i ekologi vid SLU.

 

För mer information, kontakta:

Johanna Hägglund, Länsstyrelsen Västerbotten

Johanna.hagglund@lansstyrelsen.se

Tel: 010-225 43 73, 072-454 28 12
 

Gustav Hellström, Vilt, Fisk och Miljö, SLU

Gustav.Hellstrom@slu.se

Tel: 090-7868397, 070-3727258Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövding Magdalena Andersson är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad samt ett gott liv för invånarna. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.


Kontakt


Jörgen Boman

Kommunikationschef och presskontakt

jorgen.boman@lansstyrelsen.se

070-669 00 10

070-669 00 10

Emma Johansson

Kommunikatör Naturvårdsenheten

emma.e.johansson@lansstyrelsen.se

072-223 15 04

Robert Klingbert

Kommunikatör

robert.klingbert@lansstyrelsen.se

Linnéa Ivarsson

Miljökommunikatör

linnea.ivarsson@lansstyrelsen.se

010-225 43 74

072-236 22 41